Bài viết chọn..

Thien Thanh_

Trần Lạc Nhi
Thành viên BQT
Hội viên mới
Chương trình kiểm toán tiền
http://www.danketoan.com/forum/kiem-toan-doc-lap/chuong-trinh-kiem-toan-tien.144699.html

---------- Post added at 09:04 PM ---------- Previous post was at 08:58 PM ----------

Giáo trình kiểm toán 1-2
http://www.danketoan.com/forum/kiem-toan-doc-lap/giao-trinh-kiem-toan-1-2-a.123515.html

---------- Post added at 09:05 PM ---------- Previous post was at 09:04 PM ----------

VN đang xây dựng chương trình kiểm toán mẫu áp dụng chung cho tất cả các cty kiểm toán
http://www.danketoan.com/forum/kiem-toan-doc-lap/vn-dang-xay-dung-chuong-trinh-kiem-toan-mau-ap-dung-chung-cho-tat-ca-cac-cty-kiem-toan.145669.html

---------- Post added at 09:07 PM ---------- Previous post was at 09:05 PM ----------

Kiểm kê tiền mặt.
http://www.danketoan.com/forum/kiem-toan-doc-lap/kiem-ke-tien-mat.138265.html

---------- Post added at 09:11 PM ---------- Previous post was at 09:07 PM ----------

Chương trình kiểm toán doanh thu
http://www.danketoan.com/forum/kiem-toan-doc-lap/chuong-trinh-kiem-tra-doanh-thu.91889.html

---------- Post added at 09:22 PM ---------- Previous post was at 09:11 PM ----------

CC PH??NG PHP KI?M TON

---------- Post added at 09:23 PM ---------- Previous post was at 09:22 PM ----------

Chương trình kiểm tra Chi phí quản lý

http://www.danketoan.com/forum/kiem-toan-doc-lap/chuong-trinh-kiem-tra-chi-phi-quan-ly.91743.html
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top