Bài tập xác định các giả định cơ bản và nguyên tắc cơ bản bị vi phạm

Đan Thy

Member
Hội viên mới
Xác định các giả định cơ bản hoặc nguyên tắc kế toán bị vi phạm trong các trường hợp dưới đây
1. Công ty mua hàng với giá 250.000 USD. Do giá trị thị trường lô hàng được định giá lên 400.000 USD nên trong BCTC gần đây nhất, công ty đã trình bày lô hàng với giá trị 400.000 USD
2. Tập đoàn Atwell đã không lập BCTC cho người dùng bên ngoài trong hơn ba năm
3. Công ty bán máy nông nghiệp - đã ghi nhận doanh thu vào ngày nhận đơn đặt hàng của khách hàng mới với số lượng lớn
4. Don Smith sở hữu duy nhất một công ty gọi là Hardware. Gần đây, công ty đã trả hóa đơn điện nước 150 USD cho căn hộ cá nhân Smith và ghi nhận vào chi phí công ty Hardware
5. Công ty mua máy in cỡ lớn trị giá 1.000.000 USD (một số tiền trọng yếu) và đã ghi chi phí mua hàng vào chi phí hoạt động công ty
6. Công ty Ace Appliance liên quan một vụ kiện lớn về bồi thường cho một số công nhân công ty trong nhà máy sản xuất. Công ty đang bị kiện 2.000.000 USD - một khoản tiền trọng yếu và không được bảo hiểm. Vụ kiện không được công bố trong các BCTC gần đây nhất vì không thỏa thuận được.
1Công ty mua hàng với giá 250.000 USD. Do giá trị thị trường lô hàng được định giá lên 400.000 USD nên trong BCTC gần đây nhất, công ty đã trình bày lô hàng với giá trị 400.000 USDBCTCVi phạm nguyên tắc giá gốc --> Đo lường giá trị Tài sản
+ Lô hàng250.000Giá gốc
400.000Giá trị thuần
Nguyên tắc giá gốc --> hàng: 250.000
2Tập đoàn Atwell đã không lập BCTC cho người dùng bên ngoài trong hơn ba nămKỳ kế toántháng1 thángVi phạm giả định kỳ kế toán --> thông tin không đảm bảo yêu cầu tính kịp thời
quý3 tháng
năm12 tháng
3Công ty bán máy nông nghiệp - đã ghi nhận doanh thu vào ngày nhận đơn đặt hàng của khách hàng mới với số lượng lớnGhi nhận doanh thughi tại thời điểm phát sinhNhận đơn đặt hàngVi phạm nguyên tắc cơ sở dồn tích:
đã giao hàng
4Don Smith sở hữu duy nhất một công ty gọi là Hardware. Gần đây, công ty đã trả hóa đơn điện nước 150 USD cho căn hộ cá nhân Smith và ghi nhận vào chi phí công ty HardwareChi phí ông SmithCP HardwareVi phạm giả định đơn vị kế toán: hoạt động cá nhân cần tách với hoạt động doanh nghiệp
5Công ty mua máy in cỡ lớn trị giá 1.000.000 USD (một số tiền trọng yếu) và đã ghi chi phí mua hàng vào chi phí hoạt động công tyMáy inTSkiểm soátVi phạm nguyên tắc phù hợp
CP
lợi ích kinh tế tương lai
6Công ty Ace Appliance liên quan một vụ kiện lớn về bồi thường cho một số công nhân công ty trong nhà máy sản xuất. Công ty đang bị kiện 2.000.000 USD - một khoản tiền trọng yếu và không được bảo hiểm. Vụ kiện không được công bố trong các BCTC gần đây nhất vì không thỏa thuận được.Bồi thường nhân viên (phải trả)KHÔNGBCTHTCVi phạm yêu cầu trình bày đầy đủ: trình bày đầy đủ mọi thông tin trọng yếu trong BCTC
TMBCTC
KHÔNGBCKQHĐ
KHÔNGBCLCTT
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top