bài tập thuế TNDN

mọi người làm giúp em bài tập này với ạ
Tài liệu bổ sung về các khoản doanh thu và chi phí của Công ty năm N trên sổ cái tài khoản Doanh thu , các khoản giảm trừ doanh thu, sổ cái tài khoản chi phí tập hợp được thông tin như sau:

- Toàn bộ hàng hóa, dịch vụ bán ra đều chịu mức thuế suất thuế GTGT 10%

- Các khoản giảm trừ doanh thu bao gồm:

+ Chiết khấu thương mại: 100.000.000đ

+ Giảm giá hàng bán: 100.000.000đ

+ Hàng bán bị trả lại: 110.290.000đ

+ Thuế xuất khẩu: 120.000.000đ

- Toàn bộ hóa đơn đầu vào từ tháng 01 đến tháng 12 đều là hóa đơn hợp pháp, hợp lệ, trong đó có hóa đơn số 0002546 mua hàng tháng 3/2019 giá trị chưa thuế là 32.000.000đ thanh toán tiền mặt.

- Tổng chi phí khác của doanh nghiệp là 23.000.000đ trong đó có:

+ Tiền phạt do kê khai thuế chậm là 450.000đ

+ Tiền phạt do vi phạm hợp đồng với người mua là 6.200.000đ

- Thu nhập khác của doanh nghiệp: 50.000.000đ là thu thanh lý tài sản cố định

- Tổng chi phí bán hàng của doanh nghiệp là: 3.820.000.000đ trong đó bao gồm: 1.400.000.000 tiền chi phí quảng cáo sản phẩm.

- Tổng giá vốn là: 795.270.068.000

- Chi phí quản lý doanh nghiệp:4.889.437.528

- Doanh thu tài chính: 290.489.544 đ bao gồm 200.000.000đ là lợi nhuận từ đầu tư góp vốn liên doanh, còn lại là lãi tiền gửi ngân hàng

- Chi phí tài chính: Chi phí lãi vay ngân hàng 22.407.164.444

- Trong năm 2019 phát sinh khoản chi thưởng cho một cá nhân có sáng kiến cải tiến quy trình quản lý là giảm chi phí quản lý cho doanh nghiệp, số tiền thưởng là 30.000.000đ giám đốc quyết định mức chi (vì doanh nghiệp đã xây dựng quy chế khen thưởng về cải tiến quy trình quản lý doanh nghiệp), kế toán đã tính vào chi phí.

- Thuế TNDN tạm nộp trong năm 2019 là 27.000.000.000đ
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top