Anh chị giúp e với ạ, hiện e đang rất gấp

Như 8720

New Member
Hội viên mới
Nhập khẩu 200 máy lạnh Samsung 1HP có nguồn gốc từ Hàn Quốc. giá mua tại của khẩu xuất là 300 USD/máy (giả FOB) Chi phí vận chuyển và bảo hiểm chiếm 5% trên giả mua tại cửa khẩu xuất Thuế suất thuế nhập khẩu của máy lạnh THP là 15% Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt 10%. Thuế suất GTGT 10%.
2. Xuất bản 190 máy lạnh Samsung 1HP (nguồn gốc nhập khẩu ở nghiệp vụ 1) cho công ty TNHH Lan Anh, giả bản chưa thuế GTGT 10% là 8.910.000 đi máy
3 Nhập khẩu 5 chiếc ô tô FORD có nguồn gốc từ Thái Lan, giã mua tại cửa khẩu nhập đầu tiên của Việt Nam là 16.000 USD/chiếc. Thuế suất thuế nhập khẩu xe ô tô FORD là 30% Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt 30%.
4. Xuất bản 5 chiếc ô tô FORD (nguồn gốc nhập khẩu ở nghiệp vụ 3) cho công ty Thành Công Gia ban đã có thuế GTGT 10% là 657.800.000 đ/chiếc.
5. Xuất khẩu lô hàng gồm 22 tấn hạt điều sang thị trường Trung Quốc, giá bán tại cửa khẩu xuất là 6 USD/kg Thuế suất xuất khẩu của hạt điều là 1% Yêu cầu: Xác định số tiểu các loại thuế doanh nghiệp phải nộp ở từng nghiệp vụ Biết tỷ giá trong tháng 7/2020 là 22.000 đUSD.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top