Anh chị cho em hỏi định khoản như này đúng chưa ah

Hoaihue

New Member
Hội viên mới
15/5 thu hồi khoản nợ quá hạn lâu ngày doanh nghiệp đã trích lập dự phòng 100% bằng TGNH
Em định khoản như này được chưa ạ
N229/C131
N112/c711
 

Thuận DKT

Member
Hội viên mới
15/5 thu hồi khoản nợ quá hạn lâu ngày doanh nghiệp đã trích lập dự phòng 100% bằng TGNH
Em định khoản như này được chưa ạ
N229/C131
N112/c711

Tại điều 36 thông tư 133/2016/TT-BTC khi hạch toán tài khoản 2293 - Dự phòng phải thu khó đòi phải tuân thủ một số nguyên tắc kế toán sau:

3.2.4. Đối với những khoản nợ phải thu khó đòi đã được xử lý xoá nợ, nếu sau đó lại thu hồi được nợ, kế toán căn cứ vào giá trị thực tế của khoản nợ đã thu hồi được, ghi:

Nợ các TK 111, 112,....
Có TK 711 - Thu nhập khác.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top