Ai giúp e bài này với ạ?

Hương Hương Mai

New Member
Hội viên mới
Bài tập 2: Tại Công ty sản xuất rượu bia Việt Hà, trong kỳ tính thuế có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:
1. Nhập khẩu 400 chai rượu 30 độ theo giá CIF quy ra đồng Việt Nam là 400.000 đồng/chai. Công ty sử dụng số rượu này cùng với các nguyên liệu khác (không chịu thuế TTĐB) mua trong nước đưa vào sản xuất và thu được 60.000 chai rượu Việt Hà 40 độ.
2. Công ty Việt Hà bán cho doanh nghiệp T thuộc khu chế xuất Bình Dương 40.000 chai rượu Việt Hà 40 độ với giá 80.000 đồng/chai, giá vốn 60.000 đồng/chai. Công ty T đã chấp nhận thanh toán nhưng chưa thanh toán.
3. Công ty Việt Hà bán 10.000 chai rượu Việt Hà 40 độ cho Công ty A với giá bán chưa có thuế GTGT 10% là 99.000 đồng/chai, giá vốn 60.000 đồng/chai. Chưa thu tiền của khách hàng.
4. Trực tiếp xuất khẩu ra nước ngoài 2.000 chai rượu Việt Hà 40 độ cho Công ty Thái Lan theo điều kiện FOB với giá 5USD/chai. Tỷ giá tính thuế là 22.500VND/USD. Công ty Thái Lan đã nhận được hàng và chấp nhận thanh toán, giá vốn 60.000 đồng/chai.
Yêu cầu: 1/ Tính thuế TTĐB, thuế xuất nhập khẩu Công ty phải nộp
2/ Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh Biết rằng: - Thuế suất thuế nhập khẩu rượu 30 độ, 40 độ là 65% - Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt của rượu 30 độ, 40 độ là 65% - Thuế suất thuế xuất khẩu của rượu là 2% - Thuế suất thuế GTGT của các mặt hàng là 10% - Công ty đã nộp các loại thuế trên bằng tiền gửi ngân hàng.
Bài tập 3: Tại Công ty sản xuất rượu bia Sài Gòn, trong kỳ tính thuế có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:
1. Nhập khẩu 305 chai rượu 15 độ theo giá CIF quy ra đồng Việt Nam là 200.000 đồng /chai. Công ty sử dụng toàn bộ số rượu này cùng với các nguyên liệu khác (không chịu thuế TTĐB) mua trong nước đưa vào sản xuất và thu được 50.000 chai rượu Sài Gòn 30 độ.
2. Công ty Sài Gòn trực tiếp xuất khẩu ra nước ngoài 20.000 chai rượu Sài Gòn 30 độ theo điều kiện CIF với giá quy ra đồng Việt Nam là 33.600 đ/chai, trong đó phí vận chuyển và bảo hiểm quốc tế là 1.200 đồng/chai, giá vốn là 60.000đ/chai. Khách hàng đã nhận được hàng và chấp nhận thanh toán.
3. Công ty Sài Gòn bán cho một đại lý bán lẻ trong nước 16.000 chai rượu Sài Gòn 30 độ với giá chưa có thuế GTGT 10% là 40.000đ/chai. Cuối kỳ tại đại lý còn tồn kho 1.000 chai, giá vốn là 60.000đ/chai.
4. Công ty Sài Gòn bán cho doanh nghiệp H thuộc khu chế xuất Dĩ An 14.000 chai rượu Sài Gòn 30 độ với giá 3USD/chai, tỷ giá tính thuế 22.500VND/USD, giá vốn 60.000đ/chai. Khách hàng đã nhận được hàng và chấp nhận thanh toán.
Yêu cầu: 1. Tính thuế TTĐB, thuế xuất khẩu, nhập khẩu mà doanh nghiệp phải nộp.
2. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế. Biết rằng: - Thuế suất thuế nhập khẩu rượu 15 độ là 65% - Thuế suất thuế xuất khẩu rượu 30 độ là 2% - Thuế suất thuế TTĐB của rượu 15 độ là 35%, rượu 30 độ là 65% - Thuế GTGT các mặt hàng trên đều là 10% - Doanh nghiệp đã nộp các loại thuế trên bằng chuyển khoản.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top