Ai biết cách xuất 1 sp nhưng có thể chọn sp xuất từ 2 hóa đơn nhập khác nhau ko? (Access 2003 )

hoanghiep120

New Member
Hội viên mới
mình có các bảng sau:
Sanpham(masp,tensp)
Nhap(sohdnhap, masp, slnhap, dongia_n)
Xuat(sohdxuat, masp, slxuat, dongia_x)
Bài toán như sau:
- ngày 11/8/2014 nhập 02 sản phẩm AAA - sohdnhap: 1; masp: 1; dongia_n: 10.000 vnđ
- ngày 12/8/2014 nhập 03 sản phẩm AAA - sohdnhap: 2; masp: 1; dongia_n: 12.000 vnđ
- ngày 13/8/2014 xuất bán 03 sản phẩm AAA
**Hỏi:
- làm thế nào để chọn xuất bán 02 sp có sohdnhap =1 và 01 sp có sohdnhap=2
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top