735/TCT-TNCN V/v chính sách thuế đối với khoản lãi cho vay của cá nhân

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Voi Còi

Còi Voi - Coi Vòi
Thành viên BQT
Hội viên mới
Ngày 05/03/2009 Tổng cục Thuế hướng dẫn chính sách thuế đối với khoản lãi cho vay như sau:

Tại điểm 3, mục I, Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 147/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao quy định: “Tạm thời chưa thu thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản thu nhập về lãi tiền gửi ngân hàng, lãi tiền gửi tiết kiệm, lãi tiền cho vay vốn, lãi mua tín phiếu, trái phiếu, kỳ phiếu, cổ phiếu, thu nhập từ hoạt động đầu tư chứng khoán, chênh lệch mua bán chứng khoán.”

Tại điểm 2, mục I, phần A Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp quy định đối tượng nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp trong đó có bao gồm cá nhân kinh doanh.

Tại điểm 5, mục IV, phần B Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp quy định các khoản thu nhập chịu thuế khác bao gồm: “5. Thu nhập từ lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay (bao gồm cả lãi trả chậm, lãi quá hạn...), lãi bán hàng trả chậm, lãi bán hàng trả góp, lãi thu được do người mua thanh toán chậm so với quy định tại điều khoản thanh toán trong hợp đồng, lãi trái phiếu (trừ các loại trái phiếu được miễn thuế theo quy định).”

Căn cứ vào những quy định trên đây thì thời điểm áp dụng văn bản pháp luật về thuế đối với vấn đề này như sau:

- Từ 31/12/2008 trở về trước: nếu cá nhân chỉ có thu nhập từ lãi tiền cho vay tạm thời chưa thu thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao. Trường hợp cá nhân kinh doanh (có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá và dịch vụ) nếu có thu nhập từ lãi tiền cho vay thì phải cộng khoản thu nhập này vào thu nhập chung của kinh doanh để tính thuế Thu nhập doanh nghiệp.


- Từ năm 2009, đối với thu nhập từ lãi tiền cho vay thực hiện theo quy định tại Luật thuế Thu nhập cá nhân. Đối với thu nhập từ lãi tiền vay phát sinh từ ngày 01/01/2009 đến hết ngày 31/05/2009 thuộc đối tượng được giãn thời hạn nộp thuế thu nhập cá nhân theo hướng dẫn tại Thông tư số 27/2009/TT-BTC ngày 06/2/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc giãn thời hạn nộp thuế thu nhập cá nhân.
 

Đính kèm

  • CV 735 TNCN.doc
    47.5 KB · Lượt xem: 249
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top