3 yếu tố để xây dựng một quy trình dự báo tài chính chính xác

CleverCFO

Member
Administrator
Hội viên mới
Bạn có hài lòng với kết quả dự đoán của việc dự báo tài chính không?

“Dự báo” là một thuật ngữ phổ biến được sử dụng để xác định các dự đoán khác nhau cho các bộ phận khác nhau trong một doanh nghiệp.

Doanh số bán hàng liên quan đến dự báo bán hàng. Tài chính lo lắng về doanh thu và tỷ suất lợi nhuận gộp.

Tuy nhiên cách bạn xác định nó, cách tiếp cận dự báo của bạn có thể sẽ liên quan đến một loạt các yếu tố định lượng và định tính. Để đạt được thành công cuối cùng, bạn sẽ cần phát triển một quy trình chủ động hỗ trợ độ chính xác trong toàn doanh nghiệp và giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt.

1618396585941.png


Đây không phải là nhiệm vụ đơn giản, nhưng nó là một nhiệm vụ quan trọng. Nếu bạn có thể tạo ra một quy trình dự báo hiệu quả, bạn sẽ có một trong những công cụ kinh doanh mạnh mẽ nhất để cải thiện lợi nhuận và dòng tiền theo ý mình.

Mục tiêu của chúng tôi cho phần này là giúp bạn hiểu ba yếu tố chính để giúp dự báo chính xác:

  1. Loại dự báo
  2. Phương pháp
  3. Quá trình
LOẠI DỰ BÁO

Trước khi xây dựng quy trình dự báo, bạn cần hiểu loại dự báo bạn cần. Có bốn loại dự báo chính và mỗi loại có độ chính xác khác nhau.

1. Dự báo bán hàng

Dự báo bán hàng là dự đoán về doanh số bán hàng của công ty, chủ yếu là các đơn đặt hàng. Hầu hết các tổ chức bán hàng đều đưa ra dự báo doanh số từ 3 đến 6 tháng dựa trên quy trình bán hàng và tỷ lệ chốt sales.
Nhiều công ty sử dụng kết hợp các phương pháp định tính và định lượng trong quá trình dự báo bán hàng của họ.

2. Dự báo lãi và lỗ

Dự báo lãi lỗ thường do nhóm tài chính của công ty chuẩn bị và xem xét doanh thu, tỷ suất lợi nhuận, chi phí, chi phí hoạt động và lợi nhuận. Dự báo lãi lỗ đồng nghĩa với dự báo doanh thu và lợi nhuận hoặc dự báo tài chính. Khoảng thời gian cho loại dự báo này thường là 6-12 tháng.

Sự cộng tác tích cực và đóng góp ý kiến toàn diện từ nhiều nhóm là điều quan trọng khi tạo dự báo lãi lỗ. Trong quá trình tạo dự báo, các công ty nên xem xét tổ chức một cách tổng thể và sắp xếp các giá trị và kỳ vọng với các mục tiêu doanh thu.

Điều quan trọng là làm việc cùng nhau để tìm ra một phương tiện hợp lý cho tất cả các bên.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top