12 vai trò của Kế toán quản trị

CleverCFO

Member
Administrator
Hội viên mới
1. Hoạch định Chức năng Kế toán
Hệ thống kế toán được duy trì trong một tổ chức bao gồm các tiêu chuẩn về chi phí, dự báo bán hàng, lập kế hoạch sản xuất, lập kế hoạch lợi nhuận, phân bổ nguồn lực, lập ngân sách vốn và lập kế hoạch tài chính ngắn hạn và dài hạn. Hơn nữa, họ phải chuẩn bị các thủ tục cần thiết để thực hiện kế hoạch một cách hiệu quả.

2. Kiểm soát
Kế toán quản trị phải đo lường kết quả hoạt động thực tế và so sánh với tiêu chuẩn. Dựa trên sự so sánh này, họ phải tìm ra sự khác biệt và giải thích kết quả hoạt động và đệ trình lên tất cả các cấp quản lý. Điều này được thực hiện thông qua các báo cáo kế toán thích hợp để kiểm soát.

1618192434316.png


3. Báo cáo
Lãnh đạo yêu cầu kế toán quản trị chuẩn bị báo cáo cho các nguyên nhân gốc rễ của một sự kiện hoặc hoạt động không thuận lợi. Trong báo cáo này, kế toán có thể chỉ ra những lý do thực sự và những người chịu trách nhiệm.

4. Phối hợp
Họ tham vấn tất cả các cấp quản lý để xây dựng chính sách hoặc chương trình hành động. Loại tư vấn như vậy mang lại sự phối hợp giữa các bộ phận.

Chi tiết cả nhà tham khảo tại link đây ạ
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top