Nội dung mới nhất bởi sandgrain_2k

  1. S

    Ask about terms in accounting - Depreciation

    Ðề: Ask about terms in accounting Thanks bạn mocmeo nhìu =D... mới đầu mình cứ nghĩ khấu hao là cái giá trị mà 1 tài sản mất đi sau 1 thời gian sử dụng :big_smile: . Ah mà theo bạn nói thì "Accumulated Depreciation" giống như mình lấy tổng cộng cái Depreciation tính đến thời điểm báo cáo phải...
  2. S

    Ask about terms in accounting - Depreciation

    Hi everybody! I am just studying Introductory to Accounting :sweatdrop: Can anyone explain clearly for me the phrase "Depreciation" and "Accumulated Depreciation"? And why "Accumulated Depreciation" is put in the Statement of Financial Performance as an "expense". As I understand that...
Top