Nội dung mới nhất bởi NgDung1979

  1. N

    Cổ phiếu

    Giúp e 2 nghiệp vụ này với 1. Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu quỹ với tỷ lệ 30%, biết số cổ phiếu doanh nghiệp phát hành ra là 180.000 cổ phiếu, mệnh giá 10/CP, giá gốc cổ phiếu quỹ là 16/CP, giá niêm yết 20/CP. 2. Tính lãi trái phiếu chuyển đổi phải trả theo danh nghĩa 150.000, phân bố do chênh...
Top