Nội dung mới nhất bởi ducminh1905

  1. D

    Các phím tắt hữu dụng trong Microsoft Word (Phần 1)

    1. Các phím tắt cơ bản Ctrl + O : Mở một tài liệu (document) Ctrl + N : Mở một tài liệu mới Ctrl + S : Lưu tài liệu F12 : Lưu tài liệu bằng tên khác (save as) Ctrl + C : Sao chép một đoạn văn bản đã được chọn (bôi đen bằng chuột trái) Ctrl + X : Cắt một đoạn văn bản đã được chọn Ctrl + V...
  2. D

    Ẩn ô, overflow text trong excel

    Cách ẩn ô (Cell) Về căn bản thì Excel chẳng thể “ẩn” một ô hay một cơ số ô theo phương pháp hiểu giống như là ẩn comments, ẩn dòng, cột. Nghĩa là bạn sẽ làm cho nó biến mất cho đến lúc bạn đọc làm cho nó xuất hiện trở lại. Excel chỉ có thể làm cho các ô bị che đậy bởi những khoảng trắng, bởi...
Top