dekxike

Chữ ký

Cuộc sống là cho đi, chứ đừng chờ đến ngày được nhận lại!
Top