anh_nam_vt89

Lang thang.....
Nơi ở
gần sát trái tim Em !...... <3
Occupation
Thất con nhà Nghiệp :v =)))

Chữ ký

- Tại sao anh yêu em? - Anh yêu em để không yêu được ai nữa cho đỡ mệt =.= :metwa::nhaykieumoi:

Các danh hiệu

  1. 1

    First Message

    Post a message somewhere on the site to receive this.
  2. 5

    Keeps Coming Back

    30 messages posted. You must like it here!
Top