Xin Code tính tổng theo hàng

DongHaiVuong

New Member
Hội viên mới
Chào các anh chị, có vấn đề này mong mọi người giúp!
E ko gửi file excel lên đc ạ.
E có 2 cột nhập dữ liệu:
Cột A: Ngày bắt đầu Cột B: Số ngày thực hiện Cột C: Ngày kết thúc
20/12/2020 3 23/12/2020
21/12/2020 6 27/12/2020
25/12/2020
27/12/2020
....
Giá trị ngày tháng các dòng ở cột A đã cho trước. Em muốn dùng một code để tính tổng A + B để cho ra kết quả tại C theo từng dòng, với điều kiện mỗi khi nhập số ngày vào B thì tại C mới cho kết quả. E ko muốn dùng hàm ạ.
 

TQChanh

Member
Hội viên mới
Bạn xài macro sự kiện này theo trang số liệu dẫn ra bên dưới
PHP:
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
 Dim Rng As Range
 Dim Rws As Long
 
 Rws = 2 * [D2].CurrentRegion.Rows.Count
 Set Rng = [E2].Resize(Rws)
 If Not Intersect(Rng, Target) Is Nothing Then
    Target.Offset(, 1).Value = Target.Offset(, -1).Value + Target.Value
 End If
End Sub
STTMã NVHo & TenNgày BĐSố ngàyNgày KT
1​
DFD00 Dương Đức Dũng
5/13/2020​
1​
5/14/2020​
2​
FFD00 Đỗ Đức Dùng
5/18/2020​
2​
5/20/2020​
3​
FJD00 Đỗ Dũng
5/23/2020​
4​
FJD01 Đỗ Dùng
5/28/2020​
5​
LVA00 Lê Văn An
6/2/2020​
6​
LVB00 Lê Văn Ba
6/7/2020​
7​
LVC00 Lê Văn Cân
6/12/2020​
8​
LVD00 Lê Văn Dung
6/17/2020​
9​
LVD01 Lê Văn Dũng
6/22/2020​
10​
LVD02 Lê Thị Vân Dung
6/27/2020​
11​
LVD03 Lê Võ Viết Dy
7/2/2020​
12​
NVA00 Nguyễn Văn An
7/7/2020​
13​
NVB00 Nguyễn Văn Ba
7/12/2020​
14​
NVC00 Nguyễn Văn Cân
7/17/2020​
15​
NVD00 Ngô Văn Dung
7/22/2020​
16​
NVD01 Ngô Văn Dũng
7/27/2020​
17​
NVD03 Nhữ Thị Vân Dung
8/1/2020​
18​
NVD04 Nhâm Võ Viết Dy
8/6/2020​
19​
TVA00 Trần Văn An
8/11/2020​
20​
TVB00 Trần Văn Ba
8/16/2020​
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top