Từ 01/07/2022 Doanh nghiệp bắt buộc sử dụng chứng từ khấu trừ thuế điện tử

Kind.tax

Member
Hội viên mới
Theo quy định tại khoản 5 điều 12 Thông tư số 78/2021/TT-BTC Cục thuế TP. Hà Nội thông báo kể từ ngày 1/7/2022 tất cả doanh nghiệp, tổ chức cá nhân phải chuyển sang sử dụng chứng từ điện tử khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (TNCN) thay cho chứng từ giấy

Việc sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tiếp tục thực hiện theo Thông tư số 37/2010/TT-BTC ngày 18/3/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về
việc phát hành, sử dụng, quản lý chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính (và văn bản sửa đổi, bổ sung) và Quyết định số 102/2008/QĐ-BTC ngày 12/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành mẫu chứng từ thu thuế thu nhập cá nhân đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022. Trường hợp các tổ chức khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin được áp dụng hình thức chứng từ điện tử khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP trước ngày 01 tháng 7 năm 2022 và thực hiện các thủ tục theo hướng dẫn tại Thông tư số 37/2010/TT-BTC ngày 18/3/2010 của Bộ Tài chính.


Thời điểm lập
Tại thời điểm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, thời điểm thu thuế, phí, lệ phí, tổ chức khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, tổ chức thu thuế, phí, lệ phí phải lập chứng từ, biên lai giao cho người có thu nhập bị khấu trừ thuế, người nộp các khoản thuế, phí, lệ phí.

Định dạng chứng từ
Doanh nghiệp sử dụng chứng từ khấu trừ theo hình thức điện tử sẽ do doanh nghiệp tự xây dựng hệ thống phần mềm, tuy nhiên phải đảm bảo các nội dung bắt buộc theo quy định tại khoản 1 Điều 32 Nghị định 123/2020/NĐ-CP. Tham khảo mẫu 03/TNCN tại phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP
Chứng từ điện tử phải được hiển thị đầy đủ, chính xác các nội dung của chứng từ đảm bảo không dẫn tới cách hiểu sai lệch để người sử dụng có thể đọc được bằng phương tiện điện tử.

Về chứng từ khấu trừ thuế TNCN đặt in, tự in còn tồn
Doanh nghiệp, tổ chức không được sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN đặt in, tự in còn tồn kể từ ngày 1/7/2022. Các chứng từ khấu trừ thuế TNCN chưa sử dụng còn tồn doanh nghiệp, tổ chức thực hiện gạch chéo, lưu giữ và kê vào cột xóa bỏ trong kỳ báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN (mẫu CTT25/AC) gửi đến CQT quản lý trực tiếp theo quy định.

Có thể tham khảo các hướng dẫn tương tự tại:
Công văn số 7563/CTTPHCM-TTHT ngày 29/06/2022 của Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh
Công văn số 4500/TB-CTBNI ngày ngày 30/06/2022 của Cục thuế Bắc Ninh
 

Đính kèm

  • 4500-TB-CTBNI.pdf
    131.4 KB · Lượt xem: 4
  • Thư+ngỏ+vv+Sử+dụng+chứng+từ+khấu+trừ+thuế+TNCN+theo+NĐ+123.pdf
    492.1 KB · Lượt xem: 2
  • 7563CTTPHCM-TTHT.pdf
    102.9 KB · Lượt xem: 2

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top