Kind.tax

Hoạt động mới nhất Các bài viết Giới thiệu

  • Kind.tax
   Kind.tax đã đăng chủ đề mới.
   Sáng 29-11, Quốc hội họp phiên bế mạc kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV. Với 477 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm tỷ lệ...
  • Kind.tax
   Kind.tax đã đăng chủ đề mới.
   Công ty thuê nhà của bà Hương đề nghị bà đăng ký mã số thuế của hộ kinh doanh và kê khai hoạt động cho thuê nhà. Theo bà Hương tìm hiểu...
  • Kind.tax
   Kind.tax đã đăng chủ đề mới.
   Ngày 11/10/2023 Tổng cục thuế đã có công văn số 4511/TCT-CS trả lời cho Cục thuế Hà Nội và Cục thuế Đồng Nai về việc xử lý hóa đơn GTGT...
  • Kind.tax
   Kind.tax đã đăng chủ đề mới.
   LẬP HÓA ĐƠN BÁN HÀNG HÓA, CUNG CẤP DỊCH VỤ KHÔNG ĐÚNG THỜI ĐIỂM THEO ĐIỀU 9 NGHỊ ĐỊNH 123/2020/NĐ-CP - Không lập hóa đơn đối với bán...
  • Kind.tax
   Kind.tax đã đăng chủ đề mới.
   Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 164/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2023 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa...
  • Kind.tax
   Kind.tax đã đăng chủ đề mới.
   Nghị định số 70/2023/NĐ-CP ngày 18/9/2023 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày...
 • Đang tải…
 • Đang tải…
Top