Thanh lý TSCD

Hanh Phim

New Member
Hội viên mới
Chào cả nhà, minh mới vào làm KT HCSN nên còn nai lắm, mong cả nhà giúp mình với...
Bên đơn vị mình có TSCD là xe 4 chỗ, .....trên BC tình hình tăng giảm TSCD mình thấy gi giá trị TSCD ở cột đầu kỳ, trong kỳ 0, cuối kỳ là GTCL là 0, mà thực tế TS nay vẫn còn sử dụng
Tháng 8 mới đem TS (xe) thanh lý...vậy hạch toán ntn, đon vị mình là HCSN tự đảm bảo một phần KP?
Cách tính hao mòn TSCĐ nữa...mong cả nhà giúp mình với nhé
 
Ðề: Thanh lý TSCD

Trên thực tế có TSCĐ đã khấu hao hết mà vẫn sử dụng, chỉ là khấu hao TSCĐ ko đc tính vào chi phí nữa thôi. Bạn xem lại TSCĐ ở đơn vị bạn khấu hao hết vào khi nào? GTCL = 0 thì có lẽ đã khấu hao hết rùi.
 
Ðề: Thanh lý TSCD

Trên thực tế có TSCĐ đã khấu hao hết mà vẫn sử dụng, chỉ là khấu hao TSCĐ ko đc tính vào chi phí nữa thôi. Bạn xem lại TSCĐ ở đơn vị bạn khấu hao hết vào khi nào? GTCL = 0 thì có lẽ đã khấu hao hết rùi.

Bạn nhầm chỗ này rồi. TSCĐ đã khấu hao hết giá trị nhưng vẫn sử dụng thì không được tính trích khấu hao nữa.
 
Ðề: Thanh lý TSCD

theo tình hình bạn nói thì tài sản này đã khấu hao hết và ngưng trích khấu hao nhưng vẫn đang được sử dụng.
Bạn tiến hành thanh lý bình thường vào tháng 8 như lý thuyết.
Riêng muốn coi cái xe này được trích khấu hao như thế nào. vui lòng kiểm tra sổ sách và tìm bảng đăng ký trích phân bổ khấu hao trước đó

Thân
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top