Tặng file Tính Hệ số nguy cơ phá sản Altman Z-Score tự động

Hiền Đỗ 4992

New Member
Hội viên mới
Xin chào anh chị ạ

Anh chị gửi giúp em file tính hệ số nguy cơ phá sản và file Dashboard công nợ để tham khảo với ạ

Em xin cảm ơn
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top