[Share] Phiếu lương có pass. (Để gởi file qua z.a.l.o)

Hai Lúa Viễn Đông

New Member
Hội viên mới
Nhiều nền tảng không hỗ trợ gởi hàng loạt file khác nhau cho mỗi người, hoặc phí cao. Đây là giải pháp:
- Tất cả các sheet đều có thể đổi tên, thêm dòng cột, trang trí thêm, thêm logo ........ tùy ý.
- Data sẵn chỉ là gợi ý, bạn xóa 2 sheet data + phiếu mẫu đi. Cóp data + phiếu mẫu khác vào để xài.
- Bấm bừa vô các nút để trải nghiệm.
- Bạn có toàn quyền xóa mọi sheet.
- Tool chỉ chạy ngon nếu đủ 4 sheet như file mẫu.
- User name, password phân biệt HOA thường.
- Quên master name/pass: bỏ file. Mấy phần mềm dò key không có tác dụng.
- Pass (Nếu có): HLVD
LoginToSeeSalary.jpg
 

Đính kèm

  • HLVD_PasswordPhieuLuong.rar
    164.1 KB · Lượt xem: 34

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top