Phiền mọi người viết code thay hàm vlookup giúp mình

huyennv0212

New Member
Hội viên mới
- DMKH: (Danh mục khách hang), gồm mã KH, tên KH, SĐT KH, Địa chỉ KH,

- DMNCC: (Danh mục nhà cung cấp), gồm mã NCC, tên NCC, SĐT NCC, Địa chỉ NCC

- BCNXT: Báo cáo nhập – xuất – tồn (tổng hợp báo cáo của sheet Nhap và Sheet Xuat

- Nhap: Bảng chi tiết nhập

- Xuat: Bảng chi tiết xuất

- BCN: (Báo cáo nhập), báo cáo theo các điều kiện, ngày nhập, nhập của nhà cung cấp nào (Mã nhà CC và tên nhà CC), số chứng từ nhập, mã hàng nhập.

- BCX: Báo cáo xuất, báo cáo tương tự như của báo cáo nhập nhưng dành cho khách hàng.

- Hoa don: (Hóa đơn) lấy toàn bộ dữ liệu từ sheet” BCX” theo điều kiện số chứng từ

- Công việc cần làm.

Viết code

+ Lấy dữ liệu từ sheet BCNXT sang sheet Nhap va sheet Xuat. Theo MHH, giá trị cần lấy Tên hang, ĐVT, Đơn Giá

+ Lấy dữ liệu từ sheet DMNCC sang sheet Nhap, theo Mã NCC, giá trị cần lấy: Tên NCC.

+ Lấy dữ liệu từ sheet DMKH sang sheet Xuat, theo mã KH, giá trị cần lấy: Tên KH.

+ Lọc dữ liệu từ sheet NHAP sheet BCN, theo các điều kiện, Ngày nhập (1 ngày hoặc khoảng giữa nhiều ngày), Mã nhà cung cấp, Tên nhà cung cấp, Số chứng từ, Mã hang hóa.

+ Lọc dữ liệu từ Sheet Xuat sang sheet BCX điều kiện tương tự như lọc dữ liệu sheet Nhap.

+ Tổng hợp báo cáo nhập và báo cáo xuất từng mặt hàng từ sheet Nhap và sheet Xuat

+ Copy dữ liệu từ sheet BCX sang sheet Hoa don theo điều kiện số CT.
Thông tin thêm, thật ra mình muốn quản lý Sheet thành các file riêng biệt, nếu có thể cho mình xin đoạn chỉnh sửa để thay đường dẫn sheet bằng đường dẫn đến tập tin nhé.
 

Đính kèm

TQChanh

Member
Hội viên mới
File của bạn rất hời hợt:
1./ Trang 'BCNXT' chưa có trường ngày nhập hay ngày xuất; Vậy lấy đâu để chép sang ngày nhập hay xuất của 2 trang tương ứng?
2./ Số liệu tại trang 'BCNXT' này cũng quá ư tằng tiên, mỗi 1 mống thì trò trống gì
Mà lại không fân biệt được nhập xuất vậy là làm sao?

Góp ý:
Nên gộp 2 trang danh mục KH & NCC làm 1 trang với 2 bảng (hay 1 bảng cũng được) dữ liệu
Trang này còn cần có thêm 1 bảng danh mục nữa, đó là 'Danh mục hàng hóa'

Tạm thời chỉ là vậy; Tạm biệt
 

huyennv0212

New Member
Hội viên mới
File của bạn rất hời hợt:
1./ Trang 'BCNXT' chưa có trường ngày nhập hay ngày xuất; Vậy lấy đâu để chép sang ngày nhập hay xuất của 2 trang tương ứng?
2./ Số liệu tại trang 'BCNXT' này cũng quá ư tằng tiên, mỗi 1 mống thì trò trống gì
Mà lại không fân biệt được nhập xuất vậy là làm sao?

Góp ý:
Nên gộp 2 trang danh mục KH & NCC làm 1 trang với 2 bảng (hay 1 bảng cũng được) dữ liệu
Trang này còn cần có thêm 1 bảng danh mục nữa, đó là 'Danh mục hàng hóa'

Tạm thời chỉ là vậy; Tạm biệt
1. BCNXT là tổng hợp toàn bộ hàng hóa nhập và hàng hóa xuất, chủ yếu để tính số lượng tồn, nên không có báo cáo ngày tháng, tôi dùng hàm sumif. nó tự cộng tổng số lượng phát sinh nhập, tổng giá trị phát sinh nhập vào 2 cột tương ứng, cột lượng xuất và giá trị xuất cũng vậy, cột tồn cuối kỳ tôi chỉ cần lấy tổng lượng nhập - tổng lượng xuất.
2. Làm gì mà 2 nguồn dữ liệu khác nhau lại cho vào 1 sheet hoặc 1 bảng
3. Bản chất sheet BCNXT của tôi đã là 1 danh mục hàng hóa, cần gì phải tạo thêm 1 sheet nữa
 

TQChanh

Member
Hội viên mới
(1) "Tổng giá trị fát sinh nhập" fải có đơn giá mới tính được; Chả lẽ đơn giá không thay đổi mút mùa?
(2) Khác nhau hay giống nhau thuộc về cách hiểu biết về CSDL thôi
Lấy ví dụ gộp chung sẽ như sau:
[STT], [Fân loại], [Mã DN], [Họ & Tên], [Nga2ySinh], [MST], [D8ia5 chỉ], [SĐT],. . . .
Ở đây trường fân loại chỉ là Yes hay No ứng với NCC hay KH;
[Mã DN] là mã duy nhất; không fân biệt đó là NCC hay KH, hễ vô danh sách ta cần tạo mã duy nhất cho người cụ thể đó;
(3) Cái trang 'BCNXT' đó sẽ là bao nhiêu dòng?
Bằng í dòng có những dòng nào lặp lại, nghĩa là mua bán cùng 1 hàng hóa hay không?
Nếu có bảng danh muc HH thì tại trang 'BCNXT' có 2 trường dư; Đó là [Tên HH] & [ĐVT]
Rất vui nếu được tiếp tục tranh luận cùng bạn!
 

huyennv0212

New Member
Hội viên mới
(1) "Tổng giá trị fát sinh nhập" fải có đơn giá mới tính được; Chả lẽ đơn giá không thay đổi mút mùa?
(2) Khác nhau hay giống nhau thuộc về cách hiểu biết về CSDL thôi
Lấy ví dụ gộp chung sẽ như sau:
[STT], [Fân loại], [Mã DN], [Họ & Tên], [Nga2ySinh], [MST], [D8ia5 chỉ], [SĐT],. . . .
Ở đây trường fân loại chỉ là Yes hay No ứng với NCC hay KH;
[Mã DN] là mã duy nhất; không fân biệt đó là NCC hay KH, hễ vô danh sách ta cần tạo mã duy nhất cho người cụ thể đó;
(3) Cái trang 'BCNXT' đó sẽ là bao nhiêu dòng?
Bằng í dòng có những dòng nào lặp lại, nghĩa là mua bán cùng 1 hàng hóa hay không?
Nếu có bảng danh muc HH thì tại trang 'BCNXT' có 2 trường dư; Đó là [Tên HH] & [ĐVT]
Rất vui nếu được tiếp tục tranh luận cùng bạn!
1. Tổng giá trị của BCXNT bằng tổng giá trị của cột Trị giá nhập và xuất trong sheet NHẬP và sheet Xuất, (sheet Nhập và sheet Xuất lại có cách tính giá trị = (số lượng) x (đơn giá), có thể mỗi lần nhập hoặc xuất lại có đơn giá riêng), nhìn vào đây có thể thấy từ đầu kỳ với mỗi loại mặt hàng bán được số lượng bao nhiêu, tổng giá trị bán được
2. Tôi để 2 sheet riêng như vậy để tránh phải phân loại dự liệu như bạn nói, có thể sau này sẽ phân loại nhầm, hơn nữa sau này có thể tách thành file riêng
3. BCNXT làm cho toàn bộ số dòng trong cột, chưa biết bao giờ dừng lại, hiện tại DMHH của tôi có khoảng 1000 mặt hàng, sau này có thể phát sinh thêm. Báo cáo nhập - xuất - tồn chỉ báo cáo 1 mặt hàng duy nhất cộng dồn số lượng và trị giá phát sinh ở 2 sheet Nhap và Xuat, bản chất BCNXT của tôi là DMHH nên cần phải đầy đủ thông tin về mặt hàng. để mỗi lần đánh MHH vào sheet khác nó sẽ hiện thêm thông tin Tên hàng, ĐVT, Đơn giá.
 

lengoc3004

Member
Hội viên mới
đã ko biết thì chỉ cho, bảng gì mà ko kẻ ô kẻ cột, ko biết lớn ko mà xưng hô vậy,
 

O Minh Thư

Member
Hội viên mới
- DMKH: (Danh mục khách hang), gồm mã KH, tên KH, SĐT KH, Địa chỉ KH,

- DMNCC: (Danh mục nhà cung cấp), gồm mã NCC, tên NCC, SĐT NCC, Địa chỉ NCC

- BCNXT: Báo cáo nhập – xuất – tồn (tổng hợp báo cáo của sheet Nhap và Sheet Xuat

- Nhap: Bảng chi tiết nhập

- Xuat: Bảng chi tiết xuất

- BCN: (Báo cáo nhập), báo cáo theo các điều kiện, ngày nhập, nhập của nhà cung cấp nào (Mã nhà CC và tên nhà CC), số chứng từ nhập, mã hàng nhập.

- BCX: Báo cáo xuất, báo cáo tương tự như của báo cáo nhập nhưng dành cho khách hàng.

- Hoa don: (Hóa đơn) lấy toàn bộ dữ liệu từ sheet” BCX” theo điều kiện số chứng từ

- Công việc cần làm.

Viết code

+ Lấy dữ liệu từ sheet BCNXT sang sheet Nhap va sheet Xuat. Theo MHH, giá trị cần lấy Tên hang, ĐVT, Đơn Giá

+ Lấy dữ liệu từ sheet DMNCC sang sheet Nhap, theo Mã NCC, giá trị cần lấy: Tên NCC.

+ Lấy dữ liệu từ sheet DMKH sang sheet Xuat, theo mã KH, giá trị cần lấy: Tên KH.

+ Lọc dữ liệu từ sheet NHAP sheet BCN, theo các điều kiện, Ngày nhập (1 ngày hoặc khoảng giữa nhiều ngày), Mã nhà cung cấp, Tên nhà cung cấp, Số chứng từ, Mã hang hóa.

+ Lọc dữ liệu từ Sheet Xuat sang sheet BCX điều kiện tương tự như lọc dữ liệu sheet Nhap.

+ Tổng hợp báo cáo nhập và báo cáo xuất từng mặt hàng từ sheet Nhap và sheet Xuat

+ Copy dữ liệu từ sheet BCX sang sheet Hoa don theo điều kiện số CT.
Thông tin thêm, thật ra mình muốn quản lý Sheet thành các file riêng biệt, nếu có thể cho mình xin đoạn chỉnh sửa để thay đường dẫn sheet bằng đường dẫn đến tập tin nhé.
Bác có cái tôi quá lơn, k chịu nghe mọi người góp ý, cảm thấy bác hơi bảo thủ.
Hơn nữa, đã là nhờ mọi người thì lại càng nên khiêm tốn, để trao đổi học hỏi thêm.
 

be09

Member
Hội viên mới
Bác có cái tôi quá lơn, k chịu nghe mọi người góp ý, cảm thấy bác hơi bảo thủ.
Hơn nữa, đã là nhờ mọi người thì lại càng nên khiêm tốn, để trao đổi học hỏi thêm.
Bác TQChanh góp ý mà chủ Topic không nghe thì thôi để họ gõ cho mõi tay chơi.
DMHH đã đầy đủ thông tin về mặt hàng nên không cần phải đánh MHH gì cả, mà đưa tất cả vào ListBox muốn cái nào thì chọn, chọn, chọn ..v..v...thì nó sẽ nhập hàng loạt thông tin Tên hàng, ĐVT, Đơn giá mà chả cần phải gõ cái gì cả.
 

huyrua

New Member
Hội viên mới
Ủa chị gì ơi, chị đi nhờ ngta hay đi mua dịch vụ mà giọng mẹ vậy
 

O Minh Thư

Member
Hội viên mới
Bác TQChanh góp ý mà chủ Topic không nghe thì thôi để họ gõ cho mõi tay chơi.
DMHH đã đầy đủ thông tin về mặt hàng nên không cần phải đánh MHH gì cả, mà đưa tất cả vào ListBox muốn cái nào thì chọn, chọn, chọn ..v..v...thì nó sẽ nhập hàng loạt thông tin Tên hàng, ĐVT, Đơn giá mà chả cần phải gõ cái gì cả.
Em thì k giỏi giang gì, nhưng cũng nghĩ như các bác, 1 file excel mà nhiêu sheet quá thì xem cũng mệt mỏi, mà đã k có tác dụng thì xó đi, hoặc có thể giipj thì gộp vào.
chứ cứ lân man, tìm kiếm cũng mệt.
 

TQChanh

Member
Hội viên mới
TRA DỮ LIỆU TRÙNG LẶP SAU CÙNG [Đưa bài giúp bạn]
Giống như tra đơn giá gần nhất của 1 mặt hàng đã biến đổi gia.

Xin các bạn xem trong file đính kèm
PHP:
Dim Arr()
Sub Tim()
 Dim Cls As Range
 Dim Rws As Long, KHSX As Long, Loi As Long, J As Long

With Sheets("Nguon")
    Rws = .[B3].CurrentRegion.Rows.Count
    Arr() = .[A4].Resize(Rws, 12).Value
End With
Sheets("VBA-GPE").Select
For Each Cls In Range([A4], [A4].End(xlDown))
  For J = 1 To UBound(Arr())
    If Arr(J, 1) = Cls.Value Then
      KHSX = Arr(J, 10)
      Loi = Arr(J, 9) - Arr(J, 12)
    End If
  Next J
  Cells(Cls.Row, "AH").Value = KHSX
  Cells(Cls.Row, "AI").Value = Loi
Next
Erase Arr()
End Sub
 

Đính kèm

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top