nhờ các anh giúp em code vấn đề này

TQChanh

Member
Hội viên mới
Macro sẽ phải nhập cho bạn theo trình tự dòng hay theo cột?
Nếu muốn nhập theo dòng thì:
PHP:
 Dim Cls As Range 
 For Each Cls In [J4:N50]
     BienDem=BienDem +1
     Cls.Value= 'GS" & CStr(BienDem)
 Next Cls
Nếu muốn nhập theo từng cột từ trái qua phải thì cách đơn giản là tạo 2 vòng lặp mà nhập.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top