Mức lương tối thiểu vùng dự kiến tăng từ ngày 01/7/2022

NT Thanh Thúy

Member
Hội viên mới
Mức lương tối thiểu vùng năm 2022 có ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập và mức sống của người lao động. Từ 2020 đến trước 1/7/2022 mức lương vẫn được giữ nguyên do ảnh hưởng của dịch bệnh covid 19. Dự kiến từ 1/7/2022 sẽ tăng lương ở mức 6% nếu được Chính phủ thông qua người lao động sẽ được hưởng lợi từ chính sách này​
1652080086438.png
Quy định về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Căn cứ tại Điều 5 Nghị định 90/2019/NĐ-CP ghi rõ:
Mức lương tối thiểu vùng là mức tiền lương thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương, trong đó mức lương trả cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường, bảo đảm đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận, phải bảo đảm:
 1. Không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc giản đơn nhất;
 2. Cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc đòi hỏi người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề.
Mức lương tối thiểu vùng năm 2022 tiếp tục thực hiện theo Nghị định 90/2019/NĐ-CP cho đến khi có quy định mới, mức lương tối thiểu vùng cụ thể như sau:​
1652084141340.png
Ngày 14/2/2022, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã đồng thuận và chốt đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2022 ở mức 6% để trình Chính phủ xem xét.
Nếu được thông qua mức lương tối thiểu vùng năm 2022 cụ thể như sau:​
1652079684653.png
Như vậy, mức lương tối thiểu vùng năm 2022 (từ 1/7) tùy vùng có thể sẽ tăng thêm từ 180.000 VNĐ đến 260.000 VNĐ.​
 

Đính kèm

 • 1652079806701.png
  1652079806701.png
  12.7 KB · Lượt xem: 182
 • 1652080057804.png
  1652080057804.png
  92 KB · Lượt xem: 184
 • 1652084044852.png
  1652084044852.png
  12.8 KB · Lượt xem: 181

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top