N

Hoạt động mới nhất Các bài viết Giới thiệu

  • N
   NT Thanh Thúy đã đăng chủ đề mới.
   Khi xuất hàng khuyến mại không thu tiền thì trên hóa đơn điện tử tại dòng thuế suất được ghi như thế nào cho đúng? (Ảnh sưu tầm) Căn...
   • 1703125969722.png
  • N
   NT Thanh Thúy đã đăng chủ đề mới.
   Bên bán và bên mua sẽ kê khai như thế nào khi hóa đơn điện tử có ngày lập và ngày ký khác nhau? (Hình sưu tầm) Hóa đơn điện tử là hóa...
   • 1703042919361.png
   • 1703044249861.png
  • N
   NT Thanh Thúy đã đăng chủ đề mới.
   Doanh nghiệp “quên” chưa đăng ký phương pháp trích khấu hao, chi phí khấu hao TSCĐ được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập...
   • 1702999830036.png
  • N
   NT Thanh Thúy đã đăng chủ đề mới.
   Hiện nay, việc đối chiếu dữ liệu trên hệ thống hóa đơn điện tử và số liệu kê khai trên tờ khai thuế GTGT là thủ tục được cơ quan thuế...
   • 1702372857528.png
 • Đang tải…
 • Đang tải…
Top