Lợi nhuận sau thuế và trước thuế

Thảo luận trong 'Doanh thu, giảm trừ' bắt đầu bởi minhhuong08, 14/5/09.

 1. rdhoangcuong

  rdhoangcuong New Member Hội viên mới

  Ðề: Lợi nhuận sau thuế và trước thuế

  Chắc có nhầm lẫn rồi: lợi nhuận sau thuế = lợi nhuận trước thuế * (1 - thuế suất thuế TNDN)
   
 2. huyen122

  huyen122 Member Hội viên mới

  Ðề: Lợi nhuận sau thuế và trước thuế

  hjx!!!:thodai:
  nó đây --->>>
  "Chắc có nhầm lẫn rồi: lợi nhuận sau thuế = lợi nhuận trước thuế * (1 - thuế suất thuế TNDN)"
  Hoặc LNST = LNTT - LNTTxTsuất thuế TNDN
   
 3. Huyencici

  Huyencici New Member Hội viên mới

  Ðề: Lợi nhuận sau thuế và trước thuế

  a chị ơi cho e hỏi, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của cty e đang âm, bên e bctc đang để lãi, âm n/vậy ko biết có sai j ko nhỉ
   
 4. Muỗm08

  Muỗm08 A di đà phật! Hội viên mới

  Ðề: Lợi nhuận sau thuế và trước thuế

  Đã để lãi thì lợi nhuận sao lại âm??? Hay ý bạn là thế nào?
   
 5. faluko

  faluko cô độc nhất dân kế Hội viên mới

  Ðề: Lợi nhuận sau thuế và trước thuế

  lợi nhuận sau thuế mà lãi thì BCTC ko âm được
   
 6. LESA

  LESA New Member Hội viên mới

  Ðề: Lợi nhuận sau thuế và trước thuế

  lơị nhuận trước thuế=doanh thu -Chi phí
  Lơị nhuận sau thuế =Lơị nhuận trước thuế -thuế TNDN
  Chú ý; thuế thu nhập doanh nghiệp =lơị nhuận trước thuế( doanh thu-chi phí được trừ)*25%
   
 7. hoaitrinh_91

  hoaitrinh_91 New Member Hội viên mới

  Ðề: Lợi nhuận sau thuế và trước thuế

  thuế tndn= lợi nhuận trước thuế*thuế suất thuế tndn
  lợi nhuận sau thuế= LNTT-thuế tndn
   
 8. nbdang

  nbdang New Member Hội viên mới

  Ðề: Lợi nhuận sau thuế và trước thuế

  Sai rùi bạn ơi!
  *Lợi nhuận trước thuế= Doanh thu - Chi phí. Đúng
  *Lợi nhuận sau thuế= Lợi nhuận trước thuế - Thuế TNDN phải nộp
  Thuế TNDN phải nộp= Lợi nhuận trước thuế * % thuế suất thuế TNDN
   
 9. bobon_1010

  bobon_1010 Member Hội viên mới

  Ðề: Lợi nhuận sau thuế và trước thuế

  vậy cho em hỏi lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và lợi nhuận sau thuế TNDN( BCKQ HĐ SX KD) có là 1 hay khác nhau ah? trong BCTC nhìn vào chỉ tiêu nào để biết cuối năm DN lãi bao nhiêu ah? em không biết nên xin cả nhà chỉ giáo cho ah. em cảm ơn nhiều
   
 10. tieuhoahoa92

  tieuhoahoa92 New Member Hội viên mới

  Ðề: Lợi nhuận sau thuế và trước thuế

  mọi người ơi cho em hỏi:- lập bảng chi tiết giá vốn hàng bán và doanh thu bán hàng mà đều còn bên nợ và bên có thì phải lập thế nào?
  - lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp mà tăng của 1 công ty thì do những nguyên nhân hay yếu tố nào vậy?
  cám ơn mọi người nha ><
   
 11. caibanghp

  caibanghp New Member Hội viên mới

  Ðề: Lợi nhuận sau thuế và trước thuế

  giá vốn bán hàng và doanh thu bán hàng sao lại còn số dư hả b
   
 12. elm chen

  elm chen Member Hội viên mới

  Ðề: Lợi nhuận sau thuế và trước thuế

  nhưng toán học thì nhân chia trước cộng trừ sau vì thế phải tính LNTT* thuế suất TNDN trước

  VD HĐ xuất ra 66 triệu cả VAT, HĐ đầu vào 33 triệu cả VAT
  nhìn vào đây thì có thể tính đc lợi nhuận trước thuế=> lợi nhuận sau thuế đối với công trình này phải không
   
 13. chudinhxinh

  chudinhxinh Member Thành viên BQT Hội viên mới

  Ðề: Lợi nhuận sau thuế và trước thuế

  Bạn xem các ví dụ:
  1. Cuối kỳ kế toán, thực hiện việc kết chuyển số doanh thu bán hàng thuần vào Tài khoản Xác định kết quả kinh doanh, ghi:
  Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
  Nợ TK 512 - Doanh thu bán hàng nội bộ
  Có TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh.
  2. Kết chuyển trị giá vốn của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã tiêu thụ trong kỳ, chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản đầu tư, như chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa, nâng cấp, chi phí cho thuê hoạt động, chi phí thanh lý nhượng bán bất động sản đầu tư, ghi:
  Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh
  Có TK 632 - Giá vốn hàng bán.
  3. Cuối kỳ kế toán, kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính và các khoản thu nhập khác, ghi:
  Nợ TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính
  Nợ TK 711 - Thu nhập khác
  Có TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh.
  4. Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí hoạt động tài chính và các khoản chi phí khác, ghi:
  Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh
  Có TK 635 - Chi phí tài chính
  Có TK 811 - Chi phí khác.
  7. Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ, ghi:
  Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh
  Có TK 641 - Chi phí bán hàng.
  8. Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ, ghi:
  Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh
  Có TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp.
  Lợi nhuận trước thuế: Tính tổng Có 911 – Tổng Nợ 911 = tổng doanh thu - tổng chi phí = 10.000.000 – 9.000.000 = 1.000.000 bạn lãi ( nếu <0 bạn lỗ)
  Thuế TNDN:
  Nợ 8211/ có 3334 = 1.000.000 *25%= 250,000
  Kết chuyển thuế TNDN phải nộp:
  Nợ 911/ có 8211=250,000
  9. Tính và kết chuyển số lợi nhuận sau thuế TNDN của hoạt động kinh doanh trong kỳ, ghi:
  Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh = 1.000.000 – 250.000= 750,000
  Có TK 421 - Lợi nhuận chưa phân phối. = 1.000.000 – 250.000= 750,000
  NÓ CHÍNH là cái = LNST 177,600,000đ của bạn đó còn ví dụ của tôi = 750,000
  +6% vẫn tính trên LNST = 750.000*6%= 45,000
  Xác định lợi tức từ việc đầu tư vốn:
  N4212/C3388: 45,000
  Thuế TNCN của việc chi lợi tức:
  N3388/C3335: 45,000 x 5% = 2,250
  Nộp thuế TNCN:
  N3335/C111= 2,250
  Chi lợi tức cho thành viên:
  N3388/C111: 45,000 - 2,250= 42,750
  Cổ đông A vốn góp = 10 triệu=10%x42,750= 4,275
  Cổ đông B = 20 triệu=20%x42,750= 8,550
  Cổ đông C = 70 triệu=70%x42,750= 29,925
  Lợi nhuận còn lại sau thuế và sau khi chia cổ tức:
  Nợ 4212/ có 4211 = 750.000 – 45.000= 705,000

  ---------- Post added at 02:02 ---------- Previous post was at 02:01 ----------

  Kết chuyển chi phí quản lý
  Nợ 911/ có 642 = 530,000,000
  Kết chuyển giá vốn:
  Nợ 911/ có 632= 1,500,000,000
  Kết chuyển chi phí khác
  Nợ 911/ có 811= 30,000,000
  Kết chuyển doanh thu thuần
  Nợ 511/ có 911 = 4,400,000,000
  Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
  Tổng Có 911 – Tổng nợ 911 = Tổng doanh thu – tổng chi phí = 4,400,000,000-(530,000,000+1,500,000,000+30,000,000)= 2,340,000,000
  Chí phí thuế TNDN:
  Nợ 8211/ có 3334= 585,000,000
  Kết chuyển chi phí thuế TNDN
  Nợ 911/ có 8211= 585,000,000
  Kết chuyển lãi lỗ tháng x/2013
  Nợ 911/ có 4212=4,400,000,000-(530,000,000+1,500,000,000+30,000,000)- 585,000,000= 1,755,000,000
  = > Bạn xem lại cách tính toán của mình đã đúng chưa chúc bạn thành công


  THÔNG TƯ Số: 123/2012/TT-BTC ngày 27 tháng 7 năm 2012
  Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
  số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP
  ngày 11/12/2008, Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011
  của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều
  của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
  Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế
  2.29. Các khoản tiền phạt về vi phạm hành chính bao gồm: vi phạm luật giao thông, vi phạm chế độ đăng ký kinh doanh, vi phạm chế độ kế toán thống kê, vi phạm pháp luật về thuế và các khoản phạt về vi phạm hành chính khác theo quy định của pháp luật.
  Theo luật kế toán bạn vẫn được đưa vào sổ sách và hoạch toán bình thường nhưng đó chỉ là chi phí kế toán, theo luật thuế thì ko, vì thuế chỉ căn cứ vào chứng từ hóa đơn thì mới được chấp nhận là chi phí hợp lý do đó bạn phải theo dõi riêng và cuối năm khi làm quyết toán thuế TNDN thì loại ra đưa vào ô quyết toán TNDN nó nằm ở mục B4 của tời khai quyết toán năm trên phần mềm HTKK 3.1.6 : các khoản chi không được trừ khi xác định thuế TNDN=> làm tăng doanh thu tính thuế
  E cảm ơn các anh chị. [/Quote]

  Ở Quý 1 bạn đang lỗ = 130,000,000 => số dư cuối kỳ sổ cái TK NỢ 4212 lũy kế từ tháng 1-2-3 = 130,000,000
  Sang quý 2: bạn làm như bước trên:
  Nợ 911/ có 4212=4,400,000,000-(530,000,000+1,500,000,000+30,000,000)- 585,000,000= 1,755,000,000 = > Số lãi lũy kế của tài khoản CÓ 4212 = 1,755,000,000
  Theo tính chất lũy kế bù trừ Nợ có của tài khoản 4212 = 1,755,000,000 – 160,000,000= 1,595,000,000 => số dư Có TK 4212 từ : 1,755,000,000 giảm xuống còn : 1,595,000,000 sau khi trừ số lỗ : 160,000,000 => số dư cuối ký TK Có 4212 tại ngày 30/06/2013 = 1,595,000,000
  Ghi chú số này tự động nó cân đối cần trừ lẫn nhau trên Sổ cái và CĐPS = hàm Max
  -Số dư cuối kỳ Nợ =MAX(0,E100+G100-H100-F100) nghĩa là nếu số dư đầu kỳ Nợ + phát sinh nợ - số dư đầu kỳ có – phát sinh có nếu <0, thì nó lấy 0 ,nếu >0 thì nó lấy = số dư đầu kỳ Nợ + phát sinh nợ - số dư đầu kỳ có – phát sinh có
  -Số dư cuối kỳ Có =MAX(0,F101+H101-G101-E101) nghĩa là nếu số dư đầu kỳ có + phát sinh có - số dư đầu kỳ nợ – phát sinh nợ nếu <0, thì nó lấy 0 ,nếu >0 thì nó lấy = số dư đầu kỳ có + phát sinh có - số dư đầu kỳ nợ – phát sinh nợ

  Khi kê khai thuế TNDN tạm tính quý II/2013
  [​IMG]
  Số tiền 130,000,000 đó bạn nhập vào chỉ tiêu số [28]: số lỗ chuyển kỳ này
  Còn trên sổ sách bạn làm theo hướng dẫn trên 130,000,000 tự động trừ trên sổ cái TK 4212 nha bạn:
   
 14. songnguyenct

  songnguyenct New Member Hội viên mới

  Ðề: Lợi nhuận sau thuế và trước thuế

  Công ty cổ phần chứng khoán Kenanga Việt Nam (Mã CK: KVS) trong báo cáo tài chính quý II của công ty này cho thấy, doanh thu đạt 821,5 triệu đồng, trong đó doanh thu từ hoạt động môi giới chứng khoán chỉ vỏn vẹn 50.000 đồng. Một số hoạt động khác như đầu tư, tư vấn, lưu ký, phát hành chứng khoán không hề phát sinh doanh thu. 821,4 triệu đồng có được phát sinh từ doanh thu khác. Chính vì doanh thu èo uột, nên quý II năm công ty này tiếp tục lỗ sau thuế 1,1 tỷ đồng. Tính đến 30/6, tổng tài sản của công ty là 103 tỷ đồng, nợ phải trả 1,26 tỷ đồng.
  ủa sao công ty lỗ sau thuế là thế nào hé
  đã lỗ thì làm gì còn chịu thuế?
   
 15. Hồng lê 1996

  Hồng lê 1996 New Member Hội viên mới

  Mình có bài này có thể giải giúp m đc k
  Đề: dn có cphí cố định là 88000usd. Biến phí trên 1 đv sp là 26$. Tổng vôn kd là 400000$ hệ số nợ của dn là 60% lãi suất vay bq là 12%/năm. Tsuất tndn là 25%. Biết giá bán sp hôm nay là 50$/sp. Và dn tiêu thụ đc 10000 sp. Tính ebit
   

Chia sẻ trang này

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.