Khấu hao tòa nhà chưa hoàn công

MaiHKHT

New Member
Hội viên mới
Chào mọi người cho mình hỏi công ty mình có tòa nhà 3 tầng, được xây dựng, đưa vào sử dụng và trích khấu hao từ năm 2017 nhưng đến nay vẫn chưa được hoàn công vì kết cấu không đúng với giấy phép xây dựng. Trong trường hợp này mình có được tiếp tục trích khẩu hao hay không nếu không thì chi phí xây dựng tòa nhà hạch toán như thế nào. cảm ơn mọi người
 
Theo quy định tại Khoản 1c Điều 4 Xác định nguyên giá của tài sản Thông tư 45/2013/TT/BTC:

"- Nguyên giá TSCĐ hữu hình tự xây dựng là giá trị quyết toán công trình khi đưa vào sử dụng.
- Trường hợp TSCĐ đã đưa vào sử dụng nhưng chưa thực hiện quyết toán thì doanh nghiệp hạch toán nguyên giá theo giá tạm tính và điều chỉnh sau khi quyết toán công trình hoàn thành."


Tại Khoản 10, Điều 9, Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn nguyên tắc trích khấu hao TSCĐ:

"10. Đối với các công trình xây dựng cơ bản hoàn thành đưa vào sử dụng, doanh nghiệp đã hạch toán tăng TSCĐ theo giá tạm tính do chưa thực hiện quyết toán.

Khi quyết toán công trình xây dựng cơ bản hoàn thành có sự chênh lệch giữa giá trị tạm tính và giá trị quyết toán, doanh nghiệp phải điều chỉnh lại nguyên giá tài sản cố định theo giá trị quyết toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Doanh nghiệp không phải điều chỉnh lại mức chi phí khấu hao đã trích kể từ thời điểm tài sản cố định hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng đến thời điểm quyết toán được phê duyệt.
Chi phí khấu hao sau thời điểm quyết toán được xác định trên cơ sở lấy giá trị quyết toán tài sản cố định được phê duyệt trừ (-) số đã trích khấu hao đến thời điểm phê duyệt quyết toán tài sản cố định chia thời gian trích khấu hao còn lại của tài sản cố định theo quy định."


Căn cứ vào quy định trên trường hợp DN của bạn đã hạch toán tăng đối với TSCĐ theo giá tạm tính do chưa thực hiện quyết toán thì vẫn tiến hành trích khấu hao đối với TSCĐ này, sau khi quyết toán nếu có sự chênh lệch giữa giá tạm tính và giá quyết toán bạn sẽ điều chỉnh lại nguyên giá TSCĐ theo giá trị quyết toán.
 
Cảm ơn bạn. cho mình hỏi thêm nếu tòa nhà này chắc chắn không hoàn công được thì sẽ xử lý như thế nào ạ?
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top