Khác biệt trong ghi nhận chi phí giữa thuế và kế toán

TranTuan

www.trantuan.net
Administrator
Super Moderators
Ghi nhận chi phí giữa thuế và kế toán có sự khác biệt, dẫn đến chênh lệch (tạm thời, vĩnh viễn). Các bạn cùng xem và thảo luận một số khác biệt thường gặp nhé.


Chỉ còn hơn 1 tháng là các doanh nghiệp phải nộp báo cáo quyết toán. Các bạn tham khảo một số bài viết rất hay tại diễn đàn để chuẩn bị tốt nhé.

1. Các bài viết hướng dẫn kiểm tra lại số liệu của hồ sơ quyết toán thuế trước khi gởi báo cáo.

+++>1. Kỹ thuật kiểm tra số dư các tài khoản kế toán: http://danketoan.com/threads/ky-thuat-kiem-tra-bao-cao-tai-chinh-truoc-khi-quyet-toan-thue.225019.html
+++>2. Slide bài giảng về kỹ thuật rà soát hồ sơ thuế: http://danketoan.com/threads/slide-bai-giang-ky-thuat-kiem-tra-ho-so-truoc-khi-quyet-toan-thue.223731.html
+++>3. Ghi nhận doanh thu và chi phí tính thuế TNDN: http://danketoan.com/threads/kinh-nghiem-kiem-tra-thue-tndn-chuan-bi-quyet-toan-thue.225347.html
+++>4. Những công tác cần chuẩn bị khi trước khi khóa sồ và đóng tài liệu để lưu trữ vào cuối mỗi năm: http://danketoan.com/threads/kinh-nghiem-chuan-bi-ho-so-cho-dot-kiem-tra-quyet-toan-thue.225345.html

2. Lưu ý những điểm mới về thuế TNDN khi lập quyết toán 2014: http://danketoan.com/threads/nhung-luu-y-ve-thue-tndn-khi-lam-bao-cao-quyet-toan-thue-2014.223663.html

3. Bài viết "tường thuật" một đợt kiểm tra thuế thực tế và sinh động của doanh nghiệp: http://danketoan.com/threads/chia-se-kinh-nghiem-rut-ra-sau-lan-dau-tien-quyet-toan-thue.226388.html
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top