Kế toán tại công ty tnhh 1 TV lĩnh vực Giáo dục - đào tạo :Dạy tiếng anh

hoangdebmt

New Member
Hội viên mới
Chào cả nhà, mình có 1 số thắc mắc mong cả nhà có thể giúp mình giải quyết:
Thắc mắc đó là:
Hiện mình đag làm báo cáo thuế cho Cty thuộc lĩnh vực đào tào, giáo dục: dạy tiếng anh là chính. Công ty mới thành lập, hiện đã nộp thuế môn bài chuẩn bị mua hoá đơn.
1, Doanh thu ko chịu thuế GTGT đầu ra, nên chi phí chắc chắn cũng ko đc khấu trừ thuế GTGT. Vậy việc kê khai đầu vào, đầu ra có như các công ty SX KD bình thường khác ko? Khi viết hoá đơn cho doanh thu ta có phải gạch phần thuế suất ko? Và phần thuế đc khấu trừ trong kì trên tờ khai ta bỏ trống?
2, Đối với thuế TNDN thì việc xác định:
-Chi Phí: hợp lý thì chắc chắn rồi nhưng đối với tiền lương trả cho giáo viên đc mời vè giảng dạy( cả VN và nước ngoài) thì phải lập bảng lương như thế nào cho hợp lý và giảm đc BHXH..., TNCN cho cả cty và GV giảng dạy.
Đối với Khấu hao tài sản cố định thì ta phải đăng kí áp dụng mức khấu hao cho chi cục thuế và phân bổ theo từng kì?
-Doanh thu: Việc xuât hoá đơn sẽ như thế nào đối với thu tiền học phí SV, HS đến tham gia học tập tại cty,đây là phần thu chủ yếu của công ty, thêm vào đó là dịch vụ tư vấn GD-DT. Nói tóm lại, là phải làm sao để ghi nhận doanh thu để Kê khai thuế.
3, Đối với lĩnh vực đào tạo thì ko áp dụng mức thuế suất thông thường mà áp dụng mức Thuế suất TNDN ưu đãi là: 10%
Và đc miễn thuế liên tục ko quá 4 năm, và giảm 50% số thuế trong 9 năm tiếp theo? Nếu trong 3 năm liên tiếp lỗ thì phần miên thuế sẽ từ năm thứ 4? Điều này có đúng với Cty mình đang làm và có thể áp dụng đc ko?
Hiện tại cty đã hoạt động đc 3 tháng chưa có hoá đơn nên ko kê khai bán ra mà chỉ kê khai mua vào và nộp cho cục thuế.

Mong cả nhà giúp đỡ, thật sự mình đã tim khắp google và diễn đàn nhưng có ko nhiều thông tin về lĩnh vực này.:chongmat: Xin chỉ giáo.:longlanh:
Cảm ơn cả nhà:loaloa:
 
Ðề: Kế toán tại công ty tnhh 1 TV lĩnh vực Giáo dục - đào tạo :Dạy tiếng anh

Mình cảm ơn bạn rất nhiều nha. Minh cũng đang muốn hỏi về vấn đề đó. Mong các bạn giúp cho. Hi vọng những tinh hoa của gia đình dân kế toán sẽ gíp chúng tôi.
Thanks
 
Ðề: Kế toán tại công ty tnhh 1 TV lĩnh vực Giáo dục - đào tạo :Dạy tiếng anh

...
Hiện mình đag làm báo cáo thuế cho Cty thuộc lĩnh vực đào tào, giáo dục: dạy tiếng anh là chính. Công ty mới thành lập, hiện đã nộp thuế môn bài chuẩn bị mua hoá đơn.

Theo luật thuế số 13 thì hoạt động này thuộc đối tượng không chịu thuế => không được khấu trừ thuế đầu vào.

1, Doanh thu ko chịu thuế GTGT đầu ra, nên chi phí chắc chắn cũng ko đc khấu trừ thuế GTGT. Vậy việc kê khai đầu vào, đầu ra có như các công ty SX KD bình thường khác ko? Khi viết hoá đơn cho doanh thu ta có phải gạch phần thuế suất ko? Và phần thuế đc khấu trừ trong kì trên tờ khai ta bỏ trống?

Kê khai toàn bộ đầu vào vào các tài khoản chi phí tương ứng. Ở đây không có xuất hiện tài khoản GTGT.

Khi viết hóa đơn thì dòng thuế suất gạch ngang.

Phần kê khai thuế hàng tháng: cái này nên hỏi thẳng cơ quan thuế chủ quản thông qua công văn, vì có nơi hướng dẫn hàng tháng không nộp tờ khai (vì đâu có phát sinh thuế GTGT) nhưng phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn, và có nơi thì bắt buộc nộp đầy đủ hết. Tất nhiên phần thuế GTGT trên tờ 01/GTGT thì không có :chongmat:

2, Đối với thuế TNDN thì việc xác định:
-Chi Phí: hợp lý thì chắc chắn rồi nhưng đối với tiền lương trả cho giáo viên đc mời vè giảng dạy( cả VN và nước ngoài) thì phải lập bảng lương như thế nào cho hợp lý và giảm đc BHXH..., TNCN cho cả cty và GV giảng dạy.

Nghĩa vụ đi đôi với quyền lợi. Làm sao có vấn đề hướng dẫn để giảm BHXH, thuế TNCN trong khi tiền hàng tháng cứ lãnh cao ngất.

Đối với Khấu hao tài sản cố định thì ta phải đăng kí áp dụng mức khấu hao cho chi cục thuế và phân bổ theo từng kì?

Trích khấu hao theo QĐ 206 (trước năm 2010), thông tư 203/2009 kể từ 01/01/2010.

-Doanh thu: Việc xuât hoá đơn sẽ như thế nào đối với thu tiền học phí SV, HS đến tham gia học tập tại cty,đây là phần thu chủ yếu của công ty, thêm vào đó là dịch vụ tư vấn GD-DT. Nói tóm lại, là phải làm sao để ghi nhận doanh thu để Kê khai thuế.

Thu bao nhiêu thì ghi nhận và xuất hóa đơn bấy nhiêu.

3, Đối với lĩnh vực đào tạo thì ko áp dụng mức thuế suất thông thường mà áp dụng mức Thuế suất TNDN ưu đãi là: 10%
Và đc miễn thuế liên tục ko quá 4 năm, và giảm 50% số thuế trong 9 năm tiếp theo? Nếu trong 3 năm liên tiếp lỗ thì phần miên thuế sẽ từ năm thứ 4? Điều này có đúng với Cty mình đang làm và có thể áp dụng đc ko?
Hiện tại cty đã hoạt động đc 3 tháng chưa có hoá đơn nên ko kê khai bán ra mà chỉ kê khai mua vào và nộp cho cục thuế.

Miễn thuế 4 năm đầu kể từ thời điểm DN có thu nhập chịu thuế. Trong khoảng thời gian này, lỗ vẫn tính bình thường chứ không liên quan đến thời gian miễn thuế.
 
Ðề: Kế toán tại công ty tnhh 1 TV lĩnh vực Giáo dục - đào tạo :Dạy tiếng anh

Chào cả nhà, mình có 1 số thắc mắc mong cả nhà có thể giúp mình giải quyết:
Thắc mắc đó là:
Hiện mình đag làm báo cáo thuế cho Cty thuộc lĩnh vực đào tào, giáo dục: dạy tiếng anh là chính. Công ty mới thành lập, hiện đã nộp thuế môn bài chuẩn bị mua hoá đơn.
1, Doanh thu ko chịu thuế GTGT đầu ra, nên chi phí chắc chắn cũng ko đc khấu trừ thuế GTGT. Vậy việc kê khai đầu vào, đầu ra có như các công ty SX KD bình thường khác ko? Khi viết hoá đơn cho doanh thu ta có phải gạch phần thuế suất ko? Và phần thuế đc khấu trừ trong kì trên tờ khai ta bỏ trống?
2, Đối với thuế TNDN thì việc xác định:
-Chi Phí: hợp lý thì chắc chắn rồi nhưng đối với tiền lương trả cho giáo viên đc mời vè giảng dạy( cả VN và nước ngoài) thì phải lập bảng lương như thế nào cho hợp lý và giảm đc BHXH..., TNCN cho cả cty và GV giảng dạy.
Đối với Khấu hao tài sản cố định thì ta phải đăng kí áp dụng mức khấu hao cho chi cục thuế và phân bổ theo từng kì?
-Doanh thu: Việc xuât hoá đơn sẽ như thế nào đối với thu tiền học phí SV, HS đến tham gia học tập tại cty,đây là phần thu chủ yếu của công ty, thêm vào đó là dịch vụ tư vấn GD-DT. Nói tóm lại, là phải làm sao để ghi nhận doanh thu để Kê khai thuế.
3, Đối với lĩnh vực đào tạo thì ko áp dụng mức thuế suất thông thường mà áp dụng mức Thuế suất TNDN ưu đãi là: 10%
Và đc miễn thuế liên tục ko quá 4 năm, và giảm 50% số thuế trong 9 năm tiếp theo? Nếu trong 3 năm liên tiếp lỗ thì phần miên thuế sẽ từ năm thứ 4? Điều này có đúng với Cty mình đang làm và có thể áp dụng đc ko?
Hiện tại cty đã hoạt động đc 3 tháng chưa có hoá đơn nên ko kê khai bán ra mà chỉ kê khai mua vào và nộp cho cục thuế.

Mong cả nhà giúp đỡ, thật sự mình đã tim khắp google và diễn đàn nhưng có ko nhiều thông tin về lĩnh vực này.:chongmat: Xin chỉ giáo.:longlanh:
Cảm ơn cả nhà:loaloa:

mình xin bổ sung một vài điều vì mình cũng đang làm cho cty dạy tiếng anh, nhưng vẩn có kinh danh sách báo, tạp chí...
1, về phần xuất hóa đơn cho học viên: theo quy định thì mỗi học vên bạn xuất 1 tờ, nhương khi bạn thu quá nhiều học viên cùng lúc thì cúi ngày bạn tổng hợp lại viết 1 lần.(còn các viết thì bạn biết rồi)
2. về lương giáo viên: nếu góa viên thuê ngoài giảng dạy bạn làm " Hợp Đồng Giảng Dạy" còn giáo viên và nhân viên chính thức thì ký HĐLĐ bình tưuờng. Cái này còn phải nộp lên sở giáo dục nửa đó.
3. còn doanh thu thì nếu phục vụ cho giảng dạy thì phần hàng hóa DV không chịu thuế. còn không thì kê vào hàng hóa bán ra chịu thuế (bán sách, báo , đĩa máy tính.....)
4 chi phí: cũng kê như vạy. (mình thường kê hóa đơn mua vào bên HH chịu thuế vì bên mình còn có kinh doanh sách, báo....)
còn các phần kia thì các bạn trả lời rồi....
 
Ðề: Kế toán tại công ty tnhh 1 TV lĩnh vực Giáo dục - đào tạo :Dạy tiếng anh

Bác tiger cho em ỏi, giờ mình làm cái công văn ntn ah?Cái công văn để xin hướng dẫn cách báo cáo thuế đó ah?
Em mới làm nên gà wa,còn nếu hàng hóa của mình bán ra mà thuộc đối tượng ko chịu thuế,thì ko dc khấu trừ hả bác.???

- Doanh thu hàng bán ra không chịu thuế GTGT thì toàn bộ các khoản chi phí liên quan đến doanh thu này đều không được khấu trừ thuế GTGT.

- Lập 1 công văn nêu rõ tình hình của đơn vị (kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT) thì có phải nộp tờ khai GTGT hàng tháng hay không (vì bản chất không phát sinh thuế GTGT ở đây. Nếu nộp thì đúng thật là quả chuối, không nộp thì chưa biết dựa vào đâu đây.:runcamcap:
 
Ðề: Kế toán tại công ty tnhh 1 TV lĩnh vực Giáo dục - đào tạo :Dạy tiếng anh

Vậy ,mình gởi đến chi cục thuế nơi mình nộp báo cáo hay là nộp lên cục thuế TP.HCM hở bác?
Mà bác cho em cái địa chỉ mail dc ko?Em soạn cái công văn rồi em gởi nhờ bác xem hộ, dc ko bác?

Em gửi qua địa chỉ hdbduc@yahoo.com nha.
 
Ðề: Kế toán tại công ty tnhh 1 TV lĩnh vực Giáo dục - đào tạo :Dạy tiếng anh

@ Anh tiger2774:
Cho em hỏi: Cty thuộc lĩnh vực đào tạo dạy tiếng Anh, được thành lập vào tháng 05/2007, vậy thì đến tháng 05/2011 là hết thời hạn 4 năm được miễn thuế TNDN. Vậy khi quyết toán thuế TNDN năm 2011 thì làm như thế nào?
Em nghĩ: Năm 2011 từ tháng 01 -> 05 ko tính thuế TNDN, từ tháng 06->12 bắt đầu tính thuế TNDN. Vậy trong năm 2011, cty chỉ tính thuế TNDN từ tháng 06 ->12.
Tương tự như vậy với việc tính thuế trong năm cuối của thời hạn giảm thuế TNDN.
Không biết cách tính của em như vậy đã đúng chưa?
Mong anh hướng dẫn giúp em.
Cảm ơn anh./.
 
Re: Ðề: Kế toán tại công ty tnhh 1 TV lĩnh vực Giáo dục - đào tạo :Dạy tiếng anh

@ Anh tiger2774:
Cho em hỏi: Cty thuộc lĩnh vực đào tạo dạy tiếng Anh, được thành lập vào tháng 05/2007, vậy thì đến tháng 05/2011 là hết thời hạn 4 năm được miễn thuế TNDN. Vậy khi quyết toán thuế TNDN năm 2011 thì làm như thế nào?
Em nghĩ: Năm 2011 từ tháng 01 -> 05 ko tính thuế TNDN, từ tháng 06->12 bắt đầu tính thuế TNDN. Vậy trong năm 2011, cty chỉ tính thuế TNDN từ tháng 06 ->12.
Tương tự như vậy với việc tính thuế trong năm cuối của thời hạn giảm thuế TNDN.
Không biết cách tính của em như vậy đã đúng chưa?
Mong anh hướng dẫn giúp em.
Cảm ơn anh./.

Năm giảm thuế TNDN nằm trong thời gian ưu đãi của em, thì đâu cần quan tâm tới nó chứ.
 
Ðề: Kế toán tại công ty tnhh 1 TV lĩnh vực Giáo dục - đào tạo :Dạy tiếng anh

Theo luật thuế số 13 thì hoạt động này thuộc đối tượng không chịu thuế => không được khấu trừ thuế đầu vào.Kê khai toàn bộ đầu vào vào các tài khoản chi phí tương ứng. Ở đây không có xuất hiện tài khoản GTGT.

Khi viết hóa đơn thì dòng thuế suất gạch ngang.

Phần kê khai thuế hàng tháng: cái này nên hỏi thẳng cơ quan thuế chủ quản thông qua công văn, vì có nơi hướng dẫn hàng tháng không nộp tờ khai (vì đâu có phát sinh thuế GTGT) nhưng phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn, và có nơi thì bắt buộc nộp đầy đủ hết. Tất nhiên phần thuế GTGT trên tờ 01/GTGT thì không có :chongmat:Nghĩa vụ đi đôi với quyền lợi. Làm sao có vấn đề hướng dẫn để giảm BHXH, thuế TNCN trong khi tiền hàng tháng cứ lãnh cao ngất.Trích khấu hao theo QĐ 206 (trước năm 2010), thông tư 203/2009 kể từ 01/01/2010.Thu bao nhiêu thì ghi nhận và xuất hóa đơn bấy nhiêu.Miễn thuế 4 năm đầu kể từ thời điểm DN có thu nhập chịu thuế. Trong khoảng thời gian này, lỗ vẫn tính bình thường chứ không liên quan đến thời gian miễn thuế.

1- Thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT thì không khai gì ráo về thuế GTGT.
2- Phần miễn thuế mầu đỏ là thế nào? :khonghiu:
 
Ðề: Re: Ðề: Kế toán tại công ty tnhh 1 TV lĩnh vực Giáo dục - đào tạo :Dạy tiếng anh

Năm giảm thuế TNDN nằm trong thời gian ưu đãi của em, thì đâu cần quan tâm tới nó chứ.

Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em về cách tính thuế TNDN năm 2011?
 
Re: Ðề: Re: Ðề: Kế toán tại công ty tnhh 1 TV lĩnh vực Giáo dục - đào tạo :Dạy tiếng anh

...
2- Phần miễn thuế mầu đỏ là thế nào? :khonghiu:

Dzạ, nghĩa là trong 4 năm miễn thuế này, lỗ hay lời đều không quan tâm đến nó.

refresh nói:
Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em về cách tính thuế TNDN năm 2011?

Chỉ tính thuế TNDN từ tháng 06 ->12.
 
Ðề: Re: Ðề: Kế toán tại công ty tnhh 1 TV lĩnh vực Giáo dục - đào tạo :Dạy tiếng anh

@ Anh Đức.
Em có vấn đề mong được ang tư vấn. Cty ( thuộc lĩnh vực xã hội hóa) thành lập 11/2003. Đến năm 2004 phát sinh doanh thu.
2004: lỗ 63tr
2005: lỗ 60tr
2006: lỗ 105tr
2007: lỗ 98tr
Tổng lỗ: 326tr
2008: lãi 61tr
2009: lãi 16tr
2010: lãi 65tr
Tổng lãi: 142tr
1. Theo TT 18/2011/TT-BTC thì công ty còn được chuyển lỗ bao nhiêu và trong bao nhiêu năm?
2. Theo NĐ 124/2008/NĐ-CP thì công ty được miễn thuế, giảm thuế trong thời gian ntn?
Em đã đọc 2 văn bản này, nhưng chưa hiểu rõ.
Vì đây là công ty em đang làm việc nên rất mong được anh tư vấn giúp.
Cảm ơn anh nhiều./.
 
Công ty e cũng là trung tâm tiếng anh vậy e kê khai hóa đơn đầu vào ntn ạ, vì hiện tại công ty chưa xuất hóa đơn đầu ra. Phần mềm htkk (PL 01-2/GTGT) mục HHDV mua vào chưa có thuế và thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ thuếe kê khai ntn ạ.( có kê khai giống bình thường ko ạ) nếu kê khai giống các công ty SXKD thì hình như là ko đúng. vậy e kê khai ntn mọi ng giúp đỡ e với ạ. em xin cảm ơn
 
Chào mọi người
Mình đang làm bên công ty giáo dục chủ yếu dạy bóng đá trẻ em, thì mình cần phải nộp những loại thuế gì ? công ty mình mới thành lập tháng 7/2017
thuế TNDN có cần nộp ko ?
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top