Kê khai như thế nào đối với hóa đơn GTGT thay thế và hủy

tinhnho.org

Member
Hội viên mới
Trong trường hợp DN đã kê khai thuế GTGT đầu ra của tháng 04/2014 cho tờ HĐ số 00001xx nhưng sau đó người mua phát hiện sai sót nên đã yêu cầu lập hóa đơn mới thay thế vào tháng 05/2014. Như vậy sẽ xử lý như thế nào với tờ HĐ sai khi đã kê khai rồi? Và HĐ thay thế sẽ được kê khai như thế nào cho hợp lý?
Trên bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra sẽ thể hiện như thế nào?
 

khiemnb

Viên Gạch góc tường
Hội viên mới
Ðề: Kê khai như thế nào đối với hóa đơn GTGT thay thế và hủy

Trong trường hợp DN đã kê khai thuế GTGT đầu ra của tháng 04/2014 cho tờ HĐ số 00001xx nhưng sau đó người mua phát hiện sai sót nên đã yêu cầu lập hóa đơn mới thay thế vào tháng 05/2014. Như vậy sẽ xử lý như thế nào với tờ HĐ sai khi đã kê khai rồi? Và HĐ thay thế sẽ được kê khai như thế nào cho hợp lý?
Trên bảng hàng hóa dịch vụ bán ra sẽ thể hiện như thế nào?
vào HTKK chọn tờ khai t4-2014 chọn mục tờ khai bổ sung, vào chỉnh giảm hoá đơn đó rồi qua sheet KHBS ghi giải trình lý do điều chỉnh, còn hoá đơn mới lập lại tháng nào khai tháng đó, nhớ ghi số thuế điều chỉnh vào chỉ tiêu 37 nếu thuế điều chỉnh giảm chỉ tiêu 38 nếu thuế điều chỉnh tăng
 

ketoanly

Member
Hội viên mới
Ðề: Kê khai như thế nào đối với hóa đơn GTGT thay thế và hủy

Trong trường hợp DN đã kê khai thuế GTGT đầu ra của tháng 04/2014 cho tờ HĐ số 00001xx nhưng sau đó người mua phát hiện sai sót nên đã yêu cầu lập hóa đơn mới thay thế vào tháng 05/2014. Như vậy sẽ xử lý như thế nào với tờ HĐ sai khi đã kê khai rồi? Và HĐ thay thế sẽ được kê khai như thế nào cho hợp lý?
Trên bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra sẽ thể hiện như thế nào?
Đối với trường hợp hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ đã lập, đã giao người mua, đã kê khai thuế nhưng sau đó phát hiện có sai sót thì bắt buộc phải có thỏa thuận hoặc lập hóa đơn khác để thay thế, điều chính...
Cách làm có thể có sự khác nhau nhưng về mục đích cuối cùng, trọng tâm là kê khai đúng, đủ các nội dung kinh tế cũng như về nghĩa vụ thuế với nhà nước!
Bạn có thể tham khảo các công văn hướng dẫn của cơ quan thuế như:
CV 7275 ngày 08/10/2013 Cục Thuế TP. HCM
CV 1104 ngày 04/04/2014 Tổng Cục Thuế
CV 2031 ngày 19/12/2012 Cục thuế Trà Vinh
.......
TỔNG CỤC THUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
───────── ───────────────────
Số : /CT-TTHT TP.Hồ Chí Minh, ngày tháng 9 năm 2013.
V/v: Điều chỉnh hóa đơn.


Kính gửi: Chi nhánh Công ty TNHH Intertek Việt Nam
Địa chỉ: lầu 1, toà nhà Etown.EW, 364 Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình, TPHCM
Mã số thuế: 0100773891-001

Trả lời văn thư số 346/09/13/Intertek HCM ngày 16/09/2013 của Chi nhánh về việc điều chỉnh hóa đơn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:
Căn cứ Khoản 2 Điều 17 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính Phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:
“Trường hợp hoá đơn đã lập được giao cho người mua nếu phát hiện lập sai, hoặc theo yêu cầu của một bên, hàng hoá, dịch vụ đã mua bị trả lại hoặc bị đòi lại, hai bên lập biên bản thu hồi các liên của số hoá đơn lập sai, hoặc hoá đơn của hàng hoá, dịch vụ bị trả lại, bị đòi lại và lưu giữ hoá đơn tại người bán.

Biên bản thu hồi hoá đơn phải thể hiện được nội dung lập sai hoặc lý do đòi lại, trả lại hàng hoá, dịch vụ và các thoả thuận bồi thường giữa hai bên (nếu có).”

Trường hợp Chi nhánh đã lập hóa đơn và giao cho khách hàng ghi sai chỉ tiêu tên đơn vị, địa chỉ, mã số thuế thì hai bên mua bán lập biên bản thu hồi hóa đơn sai và lập lại hóa đơn mới, trên hóa đơn mới (ghi ngày, tháng lập lại hóa đơn) phải ghi đầy đủ các chỉ tiêu theo quy định và ghi rõ thay thế hóa đơn ký hiệu, số ... ngày ... tháng ... năm. Tại kỳ kê khai lập lại hóa đơn mới trên Bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ bán ra mẫu số 01-1/GTGT Chi nhánh ghi âm hóa đơn cũ, ghi dương hóa đơn mới doanh thu chưa thuế và tiền thuế GTGT.

Cục Thuế TP thông báo Chi nhánh biết để thực hiện theo đúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT2;
- P.PC;
- Web;
- Lưu (TTHT, HC).
2364-245192 (19.09.2013)Vhdchau
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trần Thị Lệ Nga
 

xứ sở Bạch Dương

New Member
Hội viên mới
Các ac ơi trường hợp bên mình có 1 hđ đầu vào 0001 khai T2rồi sau đó sang T3 hì bên bán gửi thông báo thu hồi lại HĐ cũ và xuất HĐ mới ( do sai mẫu phát hành ) .Hai hóa đơn thì thay đổi mỗi ngày còn các thông tin khác ko đổi thì bên e xử lý là lại lại TK bổ sung T1 số liệu vẫn giữ nguyên như thế nhưng ở mục KHBS ghi lý do HĐ T3 thay thế HĐ T1 .Còn HĐ mới T3 thì ko kê khai đầu vào T3 nữa mà kẹp vào cùng HĐ cũ T1 để sau này giải trình thì có đc ko ah
 

Nhím Xù TH

♥ Hạ Trắng ♥
Hội viên mới
Ðề: Kê khai như thế nào đối với hóa đơn GTGT thay thế và hủy

vào HTKK chọn tờ khai t4-2014 chọn mục tờ khai bổ sung, vào chỉnh giảm hoá đơn đó rồi qua sheet KHBS ghi giải trình lý do điều chỉnh, còn hoá đơn mới lập lại tháng nào khai tháng đó, nhớ ghi số thuế điều chỉnh vào chỉ tiêu 37 nếu thuế điều chỉnh giảm chỉ tiêu 38 nếu thuế điều chỉnh tăng
Bạn cho mình hỏi đã có hóa đơn điều chỉnh hóa đơn cũ thì sao lại điều chỉnh giảm hóa đơn đó???
 

huyen.na

Member
Hội viên mới
Re: Ðề: Kê khai như thế nào đối với hóa đơn GTGT thay thế và hủy

Bạn cho mình hỏi đã có hóa đơn điều chỉnh hóa đơn cũ thì sao lại điều chỉnh giảm hóa đơn đó???
hok phải hỏi mình nhưng cũng bon chen tí
vì HD mới lập thay thế HD cũ nên phải điều chỉnh giảm trên TK T4 và kê khai HD mới trên TK t5 mà bạn
 

khiemnb

Viên Gạch góc tường
Hội viên mới
Ðề: Re: Ðề: Kê khai như thế nào đối với hóa đơn GTGT thay thế và hủy

hok phải hỏi mình nhưng cũng bon chen tí
vì HD mới lập thay thế HD cũ nên phải điều chỉnh giảm trên TK T4 và kê khai HD mới trên TK t5 mà bạn
nhim xù TH đã thủng chưa hjhjhj
 

ketoanly

Member
Hội viên mới
Ðề: Re: Ðề: Kê khai như thế nào đối với hóa đơn GTGT thay thế và hủy

hok phải hỏi mình nhưng cũng bon chen tí
vì HD mới lập thay thế HD cũ nên phải điều chỉnh giảm trên TK T4 và kê khai HD mới trên TK t5 mà bạn
Không làm được như bạn nêu đâu bạn nhé!!!!
".....
Hai bên mua bán lập biên bản thu hồi hóa đơn sai và lập lại hóa đơn mới, trên hóa đơn mới (ghi ngày, tháng lập lại hóa đơn) phải ghi đầy đủ các chỉ tiêu theo quy định và ghi rõ thay thế hóa đơn ký hiệu, số ... ngày ... tháng ... năm. Tại kỳ kê khai lập lại hóa đơn mới trên Bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ bán ra mẫu số 01-1/GTGT... ghi âm hóa đơn cũ, ghi dương hóa đơn mới doanh thu chưa thuế và tiền thuế GTGT.
......"
 

huyen.na

Member
Hội viên mới
Re: Ðề: Re: Ðề: Kê khai như thế nào đối với hóa đơn GTGT thay thế và hủy

Không làm được như bạn nêu đâu bạn nhé!!!!
".....
Hai bên mua bán lập biên bản thu hồi hóa đơn sai và lập lại hóa đơn mới, trên hóa đơn mới (ghi ngày, tháng lập lại hóa đơn) phải ghi đầy đủ các chỉ tiêu theo quy định và ghi rõ thay thế hóa đơn ký hiệu, số ... ngày ... tháng ... năm. Tại kỳ kê khai lập lại hóa đơn mới trên Bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ bán ra mẫu số 01-1/GTGT... ghi âm hóa đơn cũ, ghi dương hóa đơn mới doanh thu chưa thuế và tiền thuế GTGT.
......"
cí dòng màu đỏ đó bạn, là kỳ kê khai t5 a?
 

ketoanly

Member
Hội viên mới
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Kê khai như thế nào đối với hóa đơn GTGT thay thế và hủy

cí dòng màu đỏ đó bạn, là kỳ kê khai t5 a?
Mục đính là để bạn hiểu rằng nếu lập hóa đơn thay thế ở T5 thì phải kê khai điều chỉnh ở tháng 5. Và KHÔNG "điều chỉnh giảm trên TK T4"
 

huyen.na

Member
Hội viên mới
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Kê khai như thế nào đối với hóa đơn GTGT thay thế và hủy

Mục đính là để bạn hiểu rằng nếu lập hóa đơn thay thế ở T5 thì phải kê khai điều chỉnh ở tháng 5. Và KHÔNG "điều chỉnh giảm trên TK T4"
Nhưng HD cũ viết sai đã kê vào T4 thì phải lập KHBS điều chỉnh của TK T4 chứ a?
 

ketoanly

Member
Hội viên mới
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Kê khai như thế nào đối với hóa đơn GTGT thay thế và hủy

Nhưng HD cũ viết sai đã kê vào T4 thì phải lập KHBS điều chỉnh của TK T4 chứ a?
Giả sử DN A thuộc diện kê khai, nộp thuế GTGT theo tháng, trong T4/2014 DN A có xuất bán lô hàng trị giá 500 triệu đồng tiền thuế GTGT đầu ra phải nộp 50 triệu đồng. DN A đã kê khai nhưng đến hết tháng 6/2014 vẫn chưa nộp số tiền thuế đó vào NSNN. nay DN A nêu ra lý do sai sót nên đã điều chỉnh hóa đơn của T4 ở tháng 6/2014.
Vậy DN A sẽ quay lại điều chỉnh giảm số thuế GTGT đầu ra tại tờ khai T4/2014 để tránh phải nộp thuế tại thời điểm tháng 4 và kê khai hóa đơn điều chỉnh, nộp tiền thuế tại T6 đúng hay sai?

 

Linh_suchuoi

~~Hội diên chuối~~
Hội viên mới
Ðề: Kê khai như thế nào đối với hóa đơn GTGT thay thế và hủy

Trong trường hợp DN đã kê khai thuế GTGT đầu ra của tháng 04/2014 cho tờ HĐ số 00001xx nhưng sau đó người mua phát hiện sai sót nên đã yêu cầu lập hóa đơn mới thay thế vào tháng 05/2014. Như vậy sẽ xử lý như thế nào với tờ HĐ sai khi đã kê khai rồi? Và HĐ thay thế sẽ được kê khai như thế nào cho hợp lý?
Trên bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra sẽ thể hiện như thế nào?
Có hai trường hợp:
+ Nếu hoá đơn T4 sai sót phải thu hồi để xuất hoá đơn khác thay thế mà không ảnh hưởng đến số thuế GTGT thì trên tờ khai thuế GTGT T5 chỉ cần kê khai âm hoá đơn đã thu hồi, kê khai dương hoá đơn xuất thay thế vào phụ lục 01-1/GTGT.
+ Nếu hoá đơn T4 sai sót phải thu hồi để xuất hoá đơn khác thay thế có ảnh hưởng đến số thuế GTGT thì phải làm tờ khai bổ sung điều chỉnh 01/KHBS để điều chỉnh tăng hoặc giảm số thuế phải nộp hay còn được khấu trừ kèm theo tờ khai thuế GTGT của T4 đã chỉnh sửa đúng. Số thuế này được ghi nhận vào chỉ tiêu 37 hoặc 38 trên tờ khai thuế GTGT T5.
 

khiemnb

Viên Gạch góc tường
Hội viên mới
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Kê khai như thế nào đối với hóa đơn GTGT thay thế và hủy

Mục đính là để bạn hiểu rằng nếu lập hóa đơn thay thế ở T5 thì phải kê khai điều chỉnh ở tháng 5. Và KHÔNG "điều chỉnh giảm trên TK T4"
bạn đó đã nói huỷ hoá đơn t4 và viết lại hoá đơn t5 thay thế, mà sao em nói không điều chỉnh giảm hoá đơn t4 đó thì làm cái chi??????
 

pqhung091965

Member
Hội viên mới
Ðề: Kê khai như thế nào đối với hóa đơn GTGT thay thế và hủy

Có hai trường hợp:
+ Nếu hoá đơn T4 sai sót phải thu hồi để xuất hoá đơn khác thay thế mà không ảnh hưởng đến số thuế GTGT thì trên tờ khai thuế GTGT T5 chỉ cần kê khai âm hoá đơn đã thu hồi, kê khai dương hoá đơn xuất thay thế vào phụ lục 01-1/GTGT.
HTKK mới sẽ báo lỗi ngày tháng khi nhập tờ hóa đơn đã thu hồi ở tháng 04 vào 01-1 của tháng 05
 

khiemnb

Viên Gạch góc tường
Hội viên mới
Ðề: Kê khai như thế nào đối với hóa đơn GTGT thay thế và hủy

HTKK mới sẽ báo lỗi ngày tháng khi nhập tờ hóa đơn đã thu hồi ở tháng 04 vào 01-1 của tháng 05
làm gì có chuyện báo lỗi ????? em xem lại đi nhé
 

ketoanly

Member
Hội viên mới
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Kê khai như thế nào đối với hóa đơn GTGT thay thế và hủy

bạn đó đã nói huỷ hoá đơn t4 và viết lại hoá đơn t5 thay thế, mà sao em nói không điều chỉnh giảm hoá đơn t4 đó thì làm cái chi??????
Nếu thực sự không rõ, không hiểu và chưa trực tiếp gặp phải trường hợp tương tự, muốn làm đúng bạn phải tham khảo nhiều hơn nữa!!!!
Đây là nguyên văn một đoạn trong sô nhiều CV hướng dẫn của Cục thuế TP. HCM:
".......

Trường hợp Chi nhánh đã lập hóa đơn và giao cho khách hàng ghi sai chỉ tiêu tên đơn vị, địa chỉ, mã số thuế thì hai bên mua bán lập biên bản thu hồi hóa đơn sai và lập lại hóa đơn mới, trên hóa đơn mới (ghi ngày, tháng lập lại hóa đơn) phải ghi đầy đủ các chỉ tiêu theo quy định và ghi rõ thay thế hóa đơn ký hiệu, số ... ngày ... tháng ... năm. Tại kỳ kê khai lập lại hóa đơn mới trên Bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ bán ra mẫu số 01-1/GTGT Chi nhánh ghi âm hóa đơn cũ, ghi dương hóa đơn mới doanh thu chưa thuế và tiền thuế GTGT.

......."

CÒN NỮA!

làm gì có chuyện báo lỗi ????? em xem lại đi nhé
bạn đó đã nói huỷ hoá đơn t4 và viết lại hoá đơn t5 thay thế, mà sao em nói không điều chỉnh giảm hoá đơn t4 đó thì làm cái chi??????
Nên thận trọng và tế nhị trong cách xưng hô!
 

hoa_votinh

◔̯◔ Invisible (•̪●)
Hội viên mới
Ðề: Kê khai như thế nào đối với hóa đơn GTGT thay thế và hủy

HTKK mới sẽ báo lỗi ngày tháng khi nhập tờ hóa đơn đã thu hồi ở tháng 04 vào 01-1 của tháng 05
Lỗi này chắc do lỗi java thôi chú ạ! Lần trc cháu làm TK BS cũng báo lỗi, nhưng cài lại java là hết ak.
 

hoa_votinh

◔̯◔ Invisible (•̪●)
Hội viên mới
Ðề: Kê khai như thế nào đối với hóa đơn GTGT thay thế và hủy

làm gì có chuyện báo lỗi ????? em xem lại đi nhé
Ko biết bạn này sinh năm bao nhiêu mà hay tùy tiện xưng anh em với nhiều người vậy?
 

pqhung091965

Member
Hội viên mới
Ðề: Kê khai như thế nào đối với hóa đơn GTGT thay thế và hủy

Ko biết bạn này sinh năm bao nhiêu mà hay tùy tiện xưng anh em với nhiều người vậy?
Cái con bé này, người ta " lỡ " tí thôi mà, bắt bẻ làm gì .
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top