IF THEN ELSE

nam96

New Member
Hội viên mới
[
Private Sub cmdTinh_Click()
If txtT < (txtDD / 6) Then
txtP = 2 * txtT * txtS * txtE * txtW / (txtDD - 2 * txtT * txtY)
Else
txtP = 2 * txtT * txtS * txtE * txtW / (txtd + 2 * txtC + 2 * txtT * (1 - txtY))
End If
End Sub
]
Mọi người xem giúp mìnhđoạn code này với ạ.Tại sao nó luôn thực hiện câu lệnh sau ELSE trong mọi trường hợp.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top