Gộp tài khoản

Ttnh

New Member
Hội viên mới
Chào mọi người, em gặp 1 trường hợp như sau:
Công ty em hiện đang gộp tất cả chi phí quản lý doanh nghiệp vào tài khoản 6421 chi tiết theo khoản mục chi phí. Chị KTT giải thích rằng làm vậy cho gọn, hiểu bản chất và chi tiết tất cả chi phí chia theo khoản mục chi phí là được và chị ấy giải trình với thuế được. Về nội bộ thì em đồng ý còn về thuế thì có bị sai nguyên tắc không ạ. Vì trước giờ em thấy công ty nào cũng chi tiết theo tài khoản từ 6421 đến 6428
Anh chị tư vấn giúp em, em cảm ơn ạ!
 
Căn cứ thông tư 200/2014/TT-BTC: Tài khoản 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp, có 8 tài khoản cấp 2:
  • Tài khoản 6421 - Chi phí nhân viên quản lý;
  • Tài khoản 6422 - Chi phí vật liệu quản lý;
  • Tài khoản 6423 - Chi phí đồ dùng văn phòng;
  • Tài khoản 6424 - Chi phí khấu hao tài sản cố định;
  • Tài khoản 6425 - Thuế, phí và lệ phí;
  • Tài khoản 6426 - Chi phí dự phòng;
  • Tài khoản 6427 - Chi phí dịch vụ mua ngoài;
  • Tài khoản 6428 - Chi phí bằng tiền khác.
=> Tại thông tư có hướng dẫn chế độ kế toán cụ thể, công ty cần thực hiện theo quy định. Ngoài ra luật quản lý thuế không quy định về nội dung này.
 
Theo ý hiểu là công ty bạn sẽ hạch toán các chi phí quản lý doanh nghiệp vào tài khoản 642, và chi tiết theo khoản mục chi phí. Khi thuế vào kiểm tra thì sẽ giải thích theo khoản mục chi phí.
Việc này hoàn toàn bình thường. Các Công ty lớn đều chi tiết chi phí theo khoản mục, doanh thu theo vụ việc để dễ quản trị nội bộ và vẫn giải thích được với thuế hay kiểm toán.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top