Giáo trình hướng dẫn làm kế toán excel

Son.Tran

Member
Hội viên mới
Giáo trình hướng dẫn thiết kế file excel làm kế toán và cách dùng các làm để lấy dữ liệu và lên báo cáo rất chi tiết

excel ke toan.jpg

Tác giả:
  • ThS. Nguyễn Thành Cường
  • Ngô Xuân Ban
  • Bùi Mạnh Cường
  • Đỗ Thị Ly
  • Phạm Đình Tuấn
MỤC LỤC
Chương 1: Một số kiến thức cơ bản thường dùng trong Excel…………………………….. 1
1.1. Cài đặt các thông số thể hiện số trong Excel……………………………………. 1
1.2. Một số thao tác về bảng tính………………………………………………………. 1
1.3. Một số hàm thông dụng cơ bản trong Excel…………………………… ……….. 3
1.4. Một số chương trình th ường trú trong Excel……………………………………..8
Chương 2:Thực hành lập sổ kế toán và báo cáo tài chính ………………………………..11
2.1. Sơ đồ luồng dữ liệu của Kế toán theo hình thức Nhật ký chung…………..... 11
2.2.Tổ chức dữ liệu kế toán……………………… …..…………………………...…...11
 

Đính kèm

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top