Giảm thuế TNDN năm 2021

Hoang28S

New Member
Hội viên mới
Em chào anh chị,
Cty em thành lập ngày 22/10/2019 và trong năm 2019 thì đang trong quá trình xây dựng cơ bản và không có doanh thu. Vì mới thành lập và không có doanh thu nên công ty đã gộp kỳ BCTC năm 2019 vào năm 2020 ==> kỳ báo cáo tài chính năm 2020 từ 22/10/2019 đến 31/12/2020. Anh/ chị cho em hỏi căn cứ theo Nghị định 92/2021/NĐ-CP về giảm thuế TNDN thì trong năm 2021 (doanh thu dưới 200 tỷ) công ty em có được giảm 30% thuế TNDN không ạ?
Em xin cám ơn!
 

NT Thanh Thúy

Member
Hội viên mới
Em chào anh chị,
Cty em thành lập ngày 22/10/2019 và trong năm 2019 thì đang trong quá trình xây dựng cơ bản và không có doanh thu. Vì mới thành lập và không có doanh thu nên công ty đã gộp kỳ BCTC năm 2019 vào năm 2020 ==> kỳ báo cáo tài chính năm 2020 từ 22/10/2019 đến 31/12/2020. Anh/ chị cho em hỏi căn cứ theo Nghị định 92/2021/NĐ-CP về giảm thuế TNDN thì trong năm 2021 (doanh thu dưới 200 tỷ) công ty em có được giảm 30% thuế TNDN không ạ?
Em xin cám ơn!
Anh/chị tham khảo công văn 2594/TCT-CS của Tổng Cục thuế:
“Trường hợp doanh nghiệp có hoạt động trong năm 2019 không phát sinh doanh thu thì không thuộc đối tượng được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 và Nghị định số 92/2021/NĐ-CP.
Trường hợp doanh nghiệp thành lập năm 2019 có thời gian hoạt động ngắn hơn 03 tháng có phát sinh doanh thu thì xác định doanh thu năm 2019 theo nguyên tắc quy định tại điểm b khoản 2 Điều 1 Nghị định 92/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 của Chính phủ.
- Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản trong kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp hoạt động không đủ 12 tháng thì doanh thu của kỳ tính thuế đó được xác định bằng doanh thu thực tế trong kỳ tính thuế chia) cho số tháng doanh nghiệp thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ tính thuế nhân (x) với 12 tháng. Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản trong tháng thì thời gian hoạt động được tính đủ tháng."
Nếu còn vướng mắc anh/chị nên gửi công văn đến cơ quan thuế quản lý để có căn cứ xác định cho doanh nghiệp​
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top