em có đoạn lệch in như này nhưng em cứ in đến số 185 là nó bị quay lại từ số 1. mong ac giúp đỡ và chỉ em cách khắc phục ạ

HIẾU98HY

New Member
Hội viên mới
Sub in_1()
Dim i As Integer
i = 190
For i = 190 To 392 Step 0
ThisWorkbook.Sheets(39).Cells(4, 17) = ThisWorkbook.Sheets(13).Cells(i, 1) ThisWorkbook.Sheets(39).PrintOut preview = False
i = i + 1
Next
End Sub
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top