Dùng UserForm để Copy bất kỳ 1 sheet của 1 File bất kỳ.

be09

Member
Hội viên mới
Thông thường muốn mở 1 File nào đó ta sử dụng HyperLink, khi click vào 1 Link nào đó thì File mở ra ta phải di chuyển đến sheet cần rồi mới Copy.
Hôm nay tôi có làm một UserForm để thực tất cả các công việc như đã nêu. Các bước thực hiện như sau:
1/Khi Form hiện ra và nhấn nút Browse...Chọn Folder cần lấy tên File nó lấy đường dẫn của Folder vào TextBox và lấy tên của tất cả các File vào LixtBox có tên Danh sách các File Excel.
2/ Click chọn 1 tên File trong Danh sách các File Excel nó sẽ hiện tất cả tên sheet của File vừa chọn vào LixtBox có tên là Tên Sheet của 1 File.
3/ Click chọn tên 1 sheet trong LixtBox Tên Sheet của 1 File xong nhấn nút Lấy dữ liệu nó sẽ Copy sheet vừa chọn vào File.

A_Form.JPG
 

Đính kèm

malanh2708

ĐẸP TRAI ĐÂU PHẢI LỖI
Hội viên được tín nhiệm
Hội viên mới
Chú đẹp dzai ơi
Cho con xin cái passđể xemcode vooc vớiạ
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top