Định mức nhiên liệu cho DN Vận Tải

Thảo luận trong 'Kế Toán Chi Phí' bắt đầu bởi Sói con, 19/7/09.

 1. Sói con

  Sói con Đẹp trai nhất DKT Hội viên mới

  Các pác ơi cho e hỏi có quy định nào về định mức tiêu hao nhiên liệu trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ vận tải ko, nghe nói hiện nay thuế khống chế mức tiêu hao tối đa đối với phương tiện vận tải bộ là 35% doanh thu?! :muongita::muongita:
   
                
 2. Gã sẹo

  Gã sẹo Phần mềm kế toán MH Thành viên BQT Hội viên mới

  Ðề: Định mức nhiên liệu cho DN Vận Tải

  Nghe ở đâu vậy, cho nghía cái văn bản đó với
   
 3. hoanghau025

  hoanghau025 Member Hội viên mới

  Ðề: Định mức nhiên liệu cho DN Vận Tải

  Bên mình vẫn tính 40%/ DT vận tải. miễn sao nó hợp lý thui chứ ko có văn bản nào quy định vấn đề này cả.
   
 4. Sói con

  Sói con Đẹp trai nhất DKT Hội viên mới

  Ðề: Định mức nhiên liệu cho DN Vận Tải

  Bên bạn tính định mức đó cho loại xe gì và chở hàng gì vậy ?!


  Nghe thiên hạ đồn đấy Gã. Nếu Sói có thì Sói đã ko hỏi làm gì! :241:
  -----------------------------------------------------------------------------------------
  http://sv1.images.***************.vn/legaldocuments/EffectSeal.aspx?ef=Hi%e1%bb%87u+l%e1%bb%b1c%3a+22%2f05%2f2008&st=T%c3%acnh+tr%e1%ba%a1ng%3a+Kh%c3%b4ng+x%c3%a1c+%c4%91%e1%bb%8bnh
  
  BỘ TÀI CHÍNH​
  TỔNG CỤC THUẾ
  -----
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  -------
  Số: 1980/TCT-CS
  V/v: định mức hao hụt xăng dầu
  Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2008

  Kính gửi: Cục thuế tỉnh Cà Mau ​
  Trả lời Công văn số 407/CT-THNVDT ngày 1/4/2008 của Cục thuế tỉnh Cà Mau về định mức hao hụt xăng dầu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
  - Tại điểm 2.2 Mục III Phần B Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhâp doanh nghiệp hướng dẫn các khoản chi phí không tính vào chi phí hợp lý:
  “Chi phí nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa phần vượt mức tiêu hao hợp lý, bị tổn thất hoặc bị hư hỏng đã được các tổ chức, cá nhân bồi thường.
  Mức tiêu hao hợp lý nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, hàng hóa sử dụng vào sản xuất, kinh doanh do cơ sở kinh doanh tự xây dựng. Mức tiêu hao hợp lý được xây dựng từ đầu năm hoặc đầu kỳ sản xuất sản phẩm. Trường hợp một số nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, hàng hóa Nhà nước đã ban hành định mức tiêu hao thì thực hiện theo định mức của Nhà nước đã ban hành. Trường hợp cơ sở kinh doanh không xây dựng định mức tiêu hao hợp lý thì mức tiêu hao được xác định căn cứ vào định mức tiêu hao của cơ sở kinh doanh cùng ngành nghề, lĩnh vực, quy mô tương tự”.
  Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trong quá trình vận chuyển, nhập, xuất, tồn chứa, bơm rót luôn có sự hao hụt bay hơi, ống dẫn, … thì mức tiêu hao xăng dầu thực tế không vượt quá định mức tiêu hao xăng dầu hợp lý đã được cơ quan Nhà nước ban hành hoặc cơ sở kinh doanh tự xây dựng được tính vào chi phí hợp lý để tính thuế thu nhập doanh nghiệp.
  Trường hợp trước kỳ tính thuế năm 2007, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu kinh doanh nhiều năm nhưng chưa xây dựng mức tiêu hao hợp lý hoặc Nhà nước không ban hành định mức tiêu hao hợp lý và không tính mức tiêu hao xăng dầu vào chi phí khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp thì cơ quan thuế không có căn cứ để xác định các khoản hao hụt xăng dầu tự nhiên đối với hàng tồn kho từ các năm trước năm 2007.
  Đối với kỳ tính thuế năm 2007, nếu Nhà nước không ban hành định mức tiêu hao hợp lý hoặc cơ sở kinh doanh không tự xây dựng định mức tiêu hao hợp lý thì mức tiêu hao hợp lý các loại vật tư hàng hóa được xác định căn cứ vào định mức tiêu hao của cơ sở kinh doanh cùng ngành nghề, lĩnh vực, quy mô tương tự.
  Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện./.


  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Vụ PC;
  - Ban PC, HT, TTTĐ;
  - Lưu: VT, CS (2b).
  KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
  Phạm Duy Khương
   
  Chỉnh sửa cuối: 19/7/09
 5. Lúa Nước

  Lúa Nước Đang Dậy Thì... Hội viên mới

  Ðề: Định mức nhiên liệu cho DN Vận Tải

  Ack Mấy chiếc xe tải TQ, nó uống dầu ầm ầm (hơn 35%), vậy cái khúc dầu dư đó bỏ mô?=> Cũng mới nghe dụ ni
   
 6. Sói con

  Sói con Đẹp trai nhất DKT Hội viên mới

  Ðề: Định mức nhiên liệu cho DN Vận Tải

  Rứa mới nói là DN tự lập, có ai áp đâu. Nhưng Sói mún hỏi lập như thế nào để đc chấp nhận ?! :k5392411::k5392411:
   
 7. stylehv78

  stylehv78 NGỰA HOANG Hội viên mới

  Ðề: Định mức nhiên liệu cho DN Vận Tải

  Định mức tiêu hao nhiên liệu được xây dựng dựa vào mức tiêu hao chung của toàn DN và để phù hợp thì bạn dựa vào mức SD nhiên liệu mà DN đang phải chi trả
   
 8. lienhuonglv

  lienhuonglv New Member Hội viên mới

  Ðề: Định mức nhiên liệu cho DN Vận Tải

  Định mức tiêu hao nhiên liệu này mình thường cho khoảng từ 30-50% tùy từng thời điểm và tùy từng lúc giá cả lên xuống. Mình cũng chưa có mẫu tiêu hao định mức NVL là xăng dầu cho vận tải đường bộ. Nếu ai có mẫu vui lòng up lên để bà con cùng xem nhé. Thanks cả nhà...!
   
 9. Totht

  Totht New Member Hội viên mới

  Ðề: Định mức nhiên liệu cho DN Vận Tải

  DN em chơi toàn mấy cái xe quá date nên nó uống xăng, dầu ghê lắm. Thông thường bên em tính ra chi phí nhiên liệu = 85% Doanh thu vậy có sao ko chú ??? :muongita:
  P/s : ko có chú Vận tải nào quan tâm Topic này nhỉ :xinloinhe:
   
 10. pvinhss

  pvinhss New Member Hội viên mới

  Ðề: Định mức nhiên liệu cho DN Vận Tải

  Theo quan điểm của mình như sau:
  1. Việc định mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu phải do doanh nnghiệp xây dựng trên cơ sở công suất máy móc thiết bị
  nếu áp doanh thu để tính tiêu hao nhiên liệu là không đúng vì vận tải có nhiều laọi khác nhau ví dụ nếu vận tải hành khách khi xuúât bến người ta không xác định được doanh thu chỉ khi nào chạy xong thì mới xác định được như vậy xe không có khách vẫn phải chạy chứ
   
 11. hangnghiem

  hangnghiem Khỉ vàng đáng iu ^_* Hội viên mới

  Ðề: Định mức nhiên liệu cho DN Vận Tải

  Tiết 2.3 Điểm 2 Mục IV Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp quy định:
  “Mức tiêu hao hợp lý nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hoá sử dụng vào sản xuất, kinh doanh do doanh nghiệp tự xây dựng. Mức tiêu hao hợp lý được xây dựng từ đầu năm hoặc đầu kỳ sản xuất sản phẩm và thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 3 tháng kể từ khi bắt đầu đi vào sản xuất theo mức tiêu hao được xây dựng. Trường hợp doanh nghiệp trong thời gian sản xuất kinh doanh có điều chỉnh bổ sung mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hoá thì doanh nghiệp phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Thời hạn cuối cùng của việc thông báo cho cơ quan thuế việc điều chỉnh, bổ sung mức tiêu hao là thời hạn nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Trường hợp một số nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, hàng hoá Nhà nước đã ban hành định mức tiêu hao thì thực hiện theo định mức của Nhà nước đã ban hành.”
  Theo quy định trên, đơn vị của bạn tự xây dựng định mức tiêu hao hợp lý của nhiên liệu sử dụng cho từng loại xe theo quy định và tự chịu trách nhiệm về định mức đó.
  Bên mình kinh doanh về vận tải, mình căn cứ tình hình thực tế và tham khảo thêm một số DN vận tải để lên định mức và đăng ký với CQ thuế theo tỉ lệ:
  CP xăng dầu = 40%/Doanh thu vận tải
   
 12. vdtam_08

  vdtam_08 New Member Hội viên mới

  Ðề: Định mức nhiên liệu cho DN Vận Tải

  Thế đã có ai xây dựng định mức CP nhiên liệu trong ngành vận tải hàng hoá chưa có thể cho mình tham khảo mẫu không? Mình phải gửi mẫu đăng ký cho cơ quan thuế nhưng đang chần chừ chưa xây dựng đc
   
 13. dnminh46

  dnminh46 New Member Hội viên mới

  Ðề: Định mức nhiên liệu cho DN Vận Tải

  tiêu hao nhiên liệu trên 35% thì xe đã hêt hạn sử dụng mức tiêu hao căn cứ vào thông số kỹ thuật của hãng sản xuất
   
 14. ptmyly

  ptmyly New Member Hội viên mới

  Ðề: Định mức nhiên liệu cho DN Vận Tải

  Bác nào có mẫu đăng ký định mức tiêu hao nhiên liệu cho xe oto cho e xin với ạ, cảm ơn các bác nhiều
   
 15. 0912447888

  0912447888 Member Hội viên mới

  Chào cả nhà!
  Cả nhà có thể tham khảo thông tư­ 06/TT-BXD ngày 15/4/2005 và TT03/TT-BXD bổ sung TT06 của BXD để có cơ sở tính toán. Bên cạnh đó phải dựa vào tình trạng kỹ thuật và công suất của xe máy đang sử dụng, hiện trạng của đường xe chạy (đường = phẳng hay đồi núi ...) Từ đó đưa ra định mức cụ thể cho loại xe máy đó/100km đường đi bao gồm ( Nhiên liệu chính, nhiên liệu phụ...) sau đó dựa trên nhật trình xe, máy hoạt động mà tính ra Km đường đi nhân với định mức đã có là xong. Các bạn nhớ phải làm quyết định định mức cho toàn bộ xe máy của Cty đang sử dụng nhé, bạn nào cần mình sẽ gửi mẫu này để tham khảo.
  Chào quyết thắng!
   
 16. greenisle

  greenisle New Member Hội viên mới

  Ðề: Re: Định mức nhiên liệu cho DN Vận Tải

  Anh chị cho Gr xin mẫu với! Gr cũng đang gặp khó khăn trong việc xây dựng định mức! bên Gr vận tải hành khách, xây dựng sao cho phù hợp ạ??? - thank anh,chi nhiều
  mail: kimnghipham@yahoo.com
   
 17. swearthay

  swearthay Member Hội viên mới

  Ðề: Định mức nhiên liệu cho DN Vận Tải

  Mình cũng đang cần định mức tiêu hao nhiên liêu và số sách định khỏan nó.có bạn nào nào làm rồi cho mình xin mẫu sổ sách 1 tháng với để mình bíêt chước làm các bạn?Mình cần gấp để làm mail của minh swearthay@yahoo.com
   
 18. phonglan4mat

  phonglan4mat New Member Hội viên mới

  Ðề: Định mức nhiên liệu cho DN Vận Tải

  Mình cũng thấy các DN vận tải áp dụng mức tiêu hao nhiên liệu từ 30-40%/DT vận chuyển tuỳ vào đời xe. Bên mình cũng làm vậy, nhưng lại không có thông báo định mức sử dung cho thuế gì cả, cũng ko thấy bên thuế y/c nộp,không biết có sao không nữa? Mình hỏi chút, với DV vận tải ngoài định mức dầu đang áp như vậy còn các khoản CP khác như nâng hạ, dầu nhớt, CP sửa chữa thì các bạn hiện dg tính tỷ lệ thế nào ạ? Mình dg thắc mắc về khoản sửa chữa, có ng nói CP sửa chữa xe 1 tháng ko quá số tiền khấu hao xe? như vậy giả dụ mức khấu hao 1 tháng của mình 80tr thì mình chỉ đc lấy 80tr tiền sửa chữa thôi à? Trong đó đã bao gồm tiền ắc quy, lốp chưa? Nếu trong tháng xe tai nạn sửa 1 xe đã hết 50tr thì các xe khác chỉ đc lấy dồn vào có 30tr sao? mà thực ra nếu khống chế vậy thì thiệt quá vì làm vận tải rủi ro cũng cao,CP S/c hàng tháng có khi còn lớn hơn rất nhiều. Mong các pác có KN trong lĩnh vực vận tải đóng góp ý kiến của mình để cùng chia sẻ nhé,
   
 19. phonglan4mat

  phonglan4mat New Member Hội viên mới

  Ðề: Định mức nhiên liệu cho DN Vận Tải

  híc, sao ko ai có ý kiến gì vậy?
   
 20. sannguyen

  sannguyen New Member Hội viên mới

  Ðề: Định mức nhiên liệu cho DN Vận Tải

  Định mức tiêu hao nhiên liệu được xây dựng dựa trên cơ sở các thông số kỹ thuật của xe và thực tế tiêu hao nhiên liệu của xe; các nhiên liệu phụ được tính theo tỷ trọng nhiên liệu chính hoặc thời gian vận hành của phương tiện. Không thể lấy doanh thu làm tiêu chí để xây dựng định mức tiêu hao được;
  Đối với chi phí sửa chữa thì phải tùy theo từng loại sửa chữa
  - Sửa chữa lớn: Phải tuân theo quy định về sửa chữa lớn TSCĐ;
  - Sửa chữa thường xuyên: Theo thực tế và chứng từ;
  - Thay thế phụ tùng (vỏ xe, bình ăcquy...): Được trích theo thực tế sử dụng chung (thường thì theo thời gian được bảo hành);
  VD: + Đối với vỏ xe: Một chiếc vỏ mới thì không thể có chuyện chỉ được sử dụng trong một tháng hay 1 vài ngàn cây số, do đó nó phải được phân bổ trong nhiều tháng, phù hợp với thực tế sử dụng;
  + Đối với bình ăcquy cũng vậy.
  Trường hợp vỏ, bình hư hỏng trước thời hạn sử dụng ước tính để trích phải có biên bản xác định rõ nguyên nhân hư hỏng mới được trích hết phần còn lại (đây là nhân tố để phục vụ cho quản lý doanh nghiệp và giải trình các chi phí tăng đột biến)
   

Chia sẻ trang này

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.