Đã KHTS nhưng chưa chưa đăng ký

ChihiroDu

New Member
Hội viên mới
Tháng 6 năm ngoái công ty em có mua 1 xe ô tô chuyên chở vật liệu trong khu xây dựng, xe bắt buộc phải đăng ký, tuy nhiên, khi nhập mua Công ty quyết định cho sử dụng ngay trước khi đem đi đăng ký mà mãi đến tháng 6/2004 mới có được thủ tục đăng ký, chi phí đăng ký được bổ sung vào giá tị TSCĐ vào tháng 6 nhưng từ T12 năm ngoái TSCĐ đó đã được nhập vào bảng tính khấu hao với giá trị chưa có tiền đăng ký trước bạ trên, bây giờ bổ sung thì trích tính và hạch toán thế nào? Phần chênh lệch xử lý ra sao
các bạn giúp mình với
 
Sửa lần cuối:
1- Thời điễm xác định chủ sở hữu là tháng 6/2013 đến tháng 7/2013 mới được trích KH .
2-Tháng 12/2013 mới đưa vào sổ thì phải chỉnh sổ lại này đưa vào sử dụng 6/2013 và điều chỉnh lệ phí vào TSCĐ.
3- Nếu đả trích KH trước tháng 7/2013 bạn phải điều chỉnh lại . (vì chưa xác định quyền chủ sở hữu)
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top