Có được đóng bù thời gian gián đoạn bảo hiểm xã hội tự nguyện?

Kind.tax

Member
Hội viên mới
Câu hỏi:

Vợ tôi tham gia BHXH tự nguyện từ tháng 4/2013 đến nay và không tham gia các khoảng thời gian như sau: Tháng 10/2013 đến tháng 3/2014; tháng 1/2015 đến tháng 12/2020. Vậy, tôi muốn đóng bù thời gian không tham gia được không? Nếu được thì tôi phải chuẩn bị những thủ tục gì?

Trả lời:


1. Thời gian trước năm 2016, pháp luật về BHXH không có quy định người tham gia BHXH tự nguyện được đóng bù.

2. Theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện (có hiệu lực từ ngày 1/1/2016), thì thời điểm đóng BHXH tự nguyện như sau:

Trong tháng đối với phương thức đóng hằng tháng; trong 3 tháng đối với phương thức đóng 3 tháng một lần; trong 4 tháng đầu đối với phương thức đóng 6 tháng một lần; trong 7 tháng đầu đối với phương thức đóng 12 tháng một lần.

Thời điểm đóng BHXH tự nguyện đối với trường hợp đóng một lần cho nhiều năm về sau được thực hiện tại thời điểm đăng ký phương thức đóng và mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng.

Quá thời điểm đóng BHXH tự nguyện theo quy định nêu trên mà người tham gia BHXH tự nguyện không đóng BHXH thì được coi là tạm dừng đóng BHXH tự nguyện. Người đang tạm dừng đóng BHXH tự nguyện, nếu tiếp tục đóng thì phải đăng ký lại phương thức đóng và mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng BHXH với cơ quan BHXH.

Trường hợp có nguyện vọng đóng bù cho số tháng chậm đóng trước đó, thì số tiền đóng bù được tính bằng tổng mức đóng của các tháng chậm đóng, áp dụng lãi gộp bằng lãi suất đầu tư quỹ BHXH bình quân tháng do BHXH Việt Nam công bố của năm trước liền kề với năm đóng.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top