Cách lấy lại mật khẩu để đăng nhập ứng dụng VssID

Kind.tax

Member
Hội viên mới
Ngày 22/10/2021, Trung tâm Công nghệ thông tin, BHXH Việt Nam vừa ban hành Công văn số 2138/CNTT-PM, về việc bổ sung cú pháp tin nhắn để lấy lại mật khẩu tài khoản giao dịch điện tử, nhằm hỗ trợ người dân đã đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan BHXH có thể chủ động lấy lại được mật khẩu để đăng nhập ứng dụng VssID hoặc Cổng dịch vụ công của BHXH Việt Nam.

Để lấy lại mật khẩu, người dùng chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp:
BH MK {Mã số BHXH} gửi 8079

Ví dụ: Người lao động có mã số BHXH 01246xxxxx - Soạn tin nhắn gửi tới 8079: BH MK 01246xxxxx

Sau khi gửi, người dùng sẽ nhận được 1 trong 2 tin nhắn sau:
- Trường hợp hệ thống kiểm tra số điện thoại gửi tin nhắn là của đúng mã số BHXH trong nội dung tin nhắn và đã đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan BHXH, hệ thống sẽ trả về nội dung tin nhắn:
“Cap lai mat khau thanh cong. Tai khoan: 1234567xxx/Mat khau:223999”.
- Trường hợp hệ thống kiểm tra số điện thoại gửi tin nhắn không khớp đúng với mã số BHXH trong nội dung tin nhắn hoặc chưa đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan BHXH, hệ thống sẽ trả về nội dung tin nhắn:
“So dien thoai va ma so BHXH khong khop hoac chua dang ky giao dich dien tu vơi co quan BHXH”

Lưu ý: Với đầu số 8079, nhà mạng sẽ thu phí 1.000 đồng/1 tin nhắn cho số điện thoại gửi tin.

Trường hợp sai thông tin trên ứng dụng người dùng vào trang dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn để điều chỉnh thông tin tài khoản.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top