Cách đổi số ra chữ trong Excel

Thảo luận trong 'Ứng dụng Excel kế toán' bắt đầu bởi dhthanh8x, 9/11/11.

 1. dhthanh8x

  dhthanh8x Member Hội viên mới

  Để tạo 1 đoạn mã Macro chuyển đổi số ra chữ trong 1 file Excel bạn làm các bước sau:
  1. Mở và Save tên tập tin Excel mới
  2. Đoạn mã Macro luôn chạy ở mức "Security trung bình or thấp": chọn Tools-->Macro-->Security-->chọn Medium hoặc Low
  3. Vào chương trình Visual Basic: chọn Tools-->Macro-->Security-->Visual Basic Editor--> Hiện cửa sổ Microsoft Visual Basic
  4. Trong cửa sổ Microsoft Visual Basic: chọn Insert --> Module--> xuất hiện khoảng trắng bên phải --> bạn "Copy" đoạn mã Macro màu xanh dưới đây vào khoảng trắng này

  Function DocSoVni(conso) As String
  s09 = Array("", " moät", " hai", " ba", " boán", " naêm", " saùu", " baûy", " taùm", " chín")
  lop3 = Array("", " trieäu", " nghìn", " tyû")
  If Trim(conso) = "" Then
  DocSoVni = ""
  ElseIf IsNumeric(conso) = True Then
  If conso < 0 Then dau = "aâm " Else dau = ""
  conso = Application.WorksheetFunction.Round(Abs(conso), 0)
  conso = " " & conso
  conso = Replace(conso, ",", "", 1)
  vt = InStr(1, conso, "E")
  If vt > 0 Then
  sonhan = Val(Mid(conso, vt + 1))
  conso = Trim(Mid(conso, 2, vt - 2))
  conso = conso & String(sonhan - Len(conso) + 1, "0")
  End If
  conso = Trim(conso)
  sochuso = Len(conso) Mod 9
  If sochuso > 0 Then conso = String(9 - (sochuso Mod 12), "0") & conso
  docso = ""
  i = 1
  lop = 1
  Do
  n1 = Mid(conso, i, 1)
  n2 = Mid(conso, i + 1, 1)
  n3 = Mid(conso, i + 2, 1)
  baso = Mid(conso, i, 3)
  i = i + 3
  If n1 & n2 & n3 = "000" Then
  If docso <> "" And lop = 3 And Len(conso) - i > 2 Then s123 = " tyû" Else s123 = ""
  Else
  If n1 = 0 Then
  If docso = "" Then s1 = "" Else s1 = " khoâng traêm"
  Else
  s1 = s09(n1) & " traêm"
  End If
  If n2 = 0 Then
  If s1 = "" Or n3 = 0 Then
  s2 = ""
  Else
  s2 = " linh"
  End If
  Else
  If n2 = 1 Then s2 = " möôøi" Else s2 = s09(n2) & " möôi"
  End If
  If n3 = 1 Then
  If n2 = 1 Or n2 = 0 Then s3 = " moät" Else s3 = " moát"
  ElseIf n3 = 5 And n2 <> 0 Then
  s3 = " laêm"
  Else
  s3 = s09(n3)
  End If
  If i > Len(conso) Then
  s123 = s1 & s2 & s3
  Else
  s123 = s1 & s2 & s3 & lop3(lop)
  End If
  End If
  lop = lop + 1
  If lop > 3 Then lop = 1
  docso = docso & s123
  If i > Len(conso) Then Exit Do
  Loop
  If docso = "" Then DocSoVni = "khoâng" Else DocSoVni = dau & Trim(docso)
  Else
  DocSoVni = conso
  End If
  End Function
  Function DocSoUni(conso) As String
  s09 = Array("", " m" & ChrW(7897) & "t", " hai", " ba", " b" & ChrW(7889) & "n", " n" & ChrW(259) & "m", " s" & ChrW(225) & "u", " b" & ChrW(7843) & "y", " t" & ChrW(225) & "m", " ch" & ChrW(237) & "n")
  lop3 = Array("", " tri" & ChrW(7879) & "u", " ngh" & ChrW(236) & "n", " t" & ChrW(7927))
  'Stop
  If Trim(conso) = "" Then
  DocSoUni = ""
  ElseIf IsNumeric(conso) = True Then
  If conso < 0 Then dau = ChrW(226) & "m " Else dau = ""
  conso = Application.WorksheetFunction.Round(Abs(conso), 0)
  conso = " " & conso
  conso = Replace(conso, ",", "", 1)
  vt = InStr(1, conso, "E")
  If vt > 0 Then
  sonhan = Val(Mid(conso, vt + 1))
  conso = Trim(Mid(conso, 2, vt - 2))
  conso = conso & String(sonhan - Len(conso) + 1, "0")
  End If
  conso = Trim(conso)
  sochuso = Len(conso) Mod 9
  If sochuso > 0 Then conso = String(9 - (sochuso Mod 12), "0") & conso
  docso = ""
  i = 1
  lop = 1
  Do
  n1 = Mid(conso, i, 1)
  n2 = Mid(conso, i + 1, 1)
  n3 = Mid(conso, i + 2, 1)
  baso = Mid(conso, i, 3)
  i = i + 3
  If n1 & n2 & n3 = "000" Then
  If docso <> "" And lop = 3 And Len(conso) - i > 2 Then s123 = " t" & ChrW(7927) Else s123 = ""
  Else
  If n1 = 0 Then
  If docso = "" Then s1 = "" Else s1 = " kh" & ChrW(244) & "ng tr" & ChrW(259) & "m"
  Else
  s1 = s09(n1) & " tr" & ChrW(259) & "m"
  End If
  If n2 = 0 Then
  If s1 = "" Or n3 = 0 Then
  s2 = ""
  Else
  s2 = " linh"
  End If
  Else
  If n2 = 1 Then s2 = " m" & ChrW(432) & ChrW(7901) & "i" Else s2 = s09(n2) & " m" & ChrW(432) & ChrW(417) & "i"
  End If
  If n3 = 1 Then
  If n2 = 1 Or n2 = 0 Then s3 = " m" & ChrW(7897) & "t" Else s3 = " m" & ChrW(7889) & "t"
  ElseIf n3 = 5 And n2 <> 0 Then
  s3 = " l" & ChrW(259) & "m"
  Else
  s3 = s09(n3)
  End If
  If i > Len(conso) Then
  s123 = s1 & s2 & s3
  Else
  s123 = s1 & s2 & s3 & lop3(lop)
  End If
  End If
  lop = lop + 1
  If lop > 3 Then lop = 1
  docso = docso & s123
  If i > Len(conso) Then Exit Do
  Loop
  If docso = "" Then DocSoUni = "kh" & ChrW(244) & "ng" Else DocSoUni = dau & Trim(docso)
  Else
  DocSoUni = conso
  End If
  End Function

  5. Save và turn off cửa sổ Microsoft Visual Basic
  6. Tại cửa sổ Microsoft Excel ta sẽ test như sau:
  - Địa chỉ A1 gõ: 123.456.789
  - Địa chỉ A2 gõ: =DocSoUni(A1) hoặc =DocSoVni(A1)
  *Do đơn vị tiền tệ có thể là VNĐ, YEN, USD, EURO...nên kết hợp thêm lệnh xử lý text...bạn gõ lại như sau:
  =DocSoUni(A1)&" VNĐ" hoặc =DocSoVni(A1)&" USD" (nhớ thêm khoảng cách trong dấu "")

  **Chú thích:
  - Trong đoạn mã Macro có 2 dòng màu xanh dương in đậm là DocSoVni DocSoUni... đây là câu lệnh để đọc số theo dạng font Unicode hoặc Vni-Times...ai dùng font nào thì dùng câu lệnh đó
  - Nên thực hiện trên Office 2003 vì có thể thao tác dễ dàng trên Visual Basic...
  Chúc bạn thành công!!!:ammuu:
   
  Last edited by a moderator: 4/4/12
                
 2. Ngua

  Ngua New Member Hội viên mới

  Re: CÁCH ĐỔI SỐ RA CHỮ TRONG EXCEL

  Cảm ơn dhthanh8x nha
  Mình làm đc rồi nhưng chữ đầu tiên trong thành tiền không viết hoa đc thôi và tới phân cách hàng triệu, nghìn hay hàng trăm không có dấu phẩy
  bạn có cách nào giúp minh không?
  Cảm ơn bạn lần nửa nha
  Chúc nhà mình luôn đoàn kết
   
 3. dhthanh8x

  dhthanh8x Member Hội viên mới

  Ðề: Re: CÁCH ĐỔI SỐ RA CHỮ TRONG EXCEL

  Chữ viết hoa đầu dòng thì quá giới hạn của minh....nhờ cao thủ IT xin chỉ dùm thêm đoạn mã:roile:
  Còn dấu phân cách thì trong luật kế toán không quy định nên bạn không nên quan trong hóa nó...cách viết này "cổ" rồi:k4232942:
  Clich cảm ơn là ok:xinloinhe:
   
 4. betrangxxx

  betrangxxx {*_*Ms2LúA*_*} Hội viên mới

  Ðề: CÁCH ĐỔI SỐ RA CHỮ TRONG EXCEL

  Cái này rắc rối quá, mình có vnTools, chỉ cần addin vào excel trên thanh công cụ (Toolbars) sẽ hiển thị vntools: đổi số thành chữ chỉ bằng 1 click, có đơn vị VNĐ và USD :dangiuqua:
   
 5. huytu87

  huytu87 Tôi Yêu Em _ Puskin Hội viên mới

  Ðề: CÁCH ĐỔI SỐ RA CHỮ TRONG EXCEL

  Cảm ơn bạn nhiều nha
  m làm đk rùi
  hjhj
   
 6. quachhuyprp

  quachhuyprp Member Hội viên mới

  Ðề: CÁCH ĐỔI SỐ RA CHỮ TRONG EXCEL

  cái này phức tạp quá
  tớ có cái add đọc số thành chữ muốn thì cho tớ cái mail tớ gửi cho, cài nhanh chỉ mấy thao tác là ok
   
 7. huytu87

  huytu87 Tôi Yêu Em _ Puskin Hội viên mới

  Ðề: CÁCH ĐỔI SỐ RA CHỮ TRONG EXCEL

  Cho m để học hỏi thêm với
  tumpm1987@gmail.com
  Thank !
   
 8. hg2468

  hg2468 New Member Hội viên mới

  Ðề: CÁCH ĐỔI SỐ RA CHỮ TRONG EXCEL

  Bạn nào có cách khác đơn giản hơn không,thấy cách này phức tạp quá.Có thể cho mình xin công thức và cách làm đc ko? mail của mình giapch@gmail.com
   
 9. hienphan87

  hienphan87 New Member Hội viên mới

  Ðề: CÁCH ĐỔI SỐ RA CHỮ TRONG EXCEL

  bạn gửi cho mình với, mail của mình là hienphan170387@gmail.com
  thank
   
 10. WGR

  WGR New Member Hội viên mới

 11. BeLamAnh

  BeLamAnh Member Hội viên mới

  Ðề: CÁCH ĐỔI SỐ RA CHỮ TRONG EXCEL

  Gửi giúp mình với Quachhuyprp chú của Thanh phức tạp quá
  belamanh@gmail.com
  Cảm ơn nhiều!
   
 12. thuyhangHH

  thuyhangHH New Member Hội viên mới

  Ðề: CÁCH ĐỔI SỐ RA CHỮ TRONG EXCEL

  bạn gửi cho m với mail của m là thuyhangctk@gmail
  t làm về mảng công nợ cũng cần cái này.hjhj.cảm ơn nha
   
 13. can_cntt

  can_cntt New Member Hội viên mới

  Ðề: CÁCH ĐỔI SỐ RA CHỮ TRONG EXCEL

  Lên mạng tải vntools về và cài đặt nó lên, mở excel lên vào tools chọn add ins và duyệt đến thư mục cài đặt chứa vntools (c:-/programs files\vntools) ->ok.
  và ô cần chuyển gõ dòng lệnh: vnd(A2,true) với a2 là ô chứa số cần chuyển. chúc thành công
   
 14. thanhhang90

  thanhhang90 New Member Hội viên mới

 15. mickey1

  mickey1 Member Hội viên mới

  Ðề: CÁCH ĐỔI SỐ RA CHỮ TRONG EXCEL

  Bạn thanh gửi cho mình với nhé
  MÌnh đọc chẳng hiểu gì cả
  Thanhk you bạn nhé
  Mail:anhdaokt90@gmail.com
   
 16. dhthanh8x

  dhthanh8x Member Hội viên mới

 17. costofliving

  costofliving New Member Hội viên mới

  Ðề: CÁCH ĐỔI SỐ RA CHỮ TRONG EXCEL

  Gửi Cho mình vs : lehong6390@gmail.com Thks nhiều lắm.
   
 18. nguyen_chau5

  nguyen_chau5 New Member Hội viên mới

 19. traixaydung

  traixaydung Xây nhà trẻ miễn phí Hội viên mới

  Ðề: CÁCH ĐỔI SỐ RA CHỮ TRONG EXCEL

  Tôi có Addin cho các bạn đây, các bạn làm theo hưỡng dẫn dưới đây đảm bảo thành công 100%
  B1.Đầu tiên bạn Download Addin này về: Tien Hung.xla
  B2. Mở Excel
  B3. Bạn vào TOOL ==> ADDIN ==> BROWSE... ==> Chọn đường dẫn tới Addin mà bạn vừa Download về
  B4. Khi nào cần dùng bạn chỉ cần dùng công thức =bocapden(địa chi ô cần đọc) rồi Enter là nó tự đổi ra chữ cho các bạn.
  Ghi chú: Đây là Font Vntime các bạn nhé.
   
 20. saigonjp

  saigonjp New Member Hội viên mới

  Ðề: CÁCH ĐỔI SỐ RA CHỮ TRONG EXCEL

  bạn cho mình xin với Dia chi @ cua mình là saigoncom@yahoo.com.vn .Cám ơn bạn trước nha
   

Chia sẻ trang này

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.