BHXH TP.HCM hướng dẫn xác nhận danh sách hỗ trợ người lao động tiền thuê nhà

Kind.tax

Member
Hội viên mới
Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, theo đó:
Người lao động đang ở nhà trọ, nhà thuê nếu đáp ứng các điều kiện sau sẽ được hỗ trợ tiền thuê nhà 500.000 đồng/tháng cho người lao động đang làm việc, thời gian tối đa 3 tháng:
- Đang làm việc tại doanh nghiệp thuộc các khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng điểm.
- Thuê nhà trong khoảng thời gian từ ngày 1/2/2022 đến 30/6/2022.
- Có HĐLĐ không xác định thời hạn hoặc HĐLĐ xác định thời hạn từ 01 tháng trở lên được giao kết và bắt đầu thực hiện trước ngày 01 tháng 4 năm 2022;
- Đang tham gia BHXH bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm đề nghị hỗ trợ; riêng lao động không thuộc diện đóng BHXH thì phải có tên trong danh sách trả lương của tháng trước liền kề.

Ngày 30/04/2022 Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.HCM vừa ban hành công văn hướng dẫn quy trình thực hiện thủ tục xác nhận danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà gửi đến đơn vị sử dụng lao động:
- Đối với Người lao động đang làm việc quy định tại Điều 4 Chương II Quyết định 08/2022/QĐ-TTg đơn vị sử dụng lao động lập danh sách người lao động (Mẫu số 02 ban hành kèm theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg). Thời hạn nộp hồ sơ: hàng tháng hoặc gộp 02 tháng hoặc 03 tháng. Chậm nhất đến hết ngày 15/8/2022.
- Đối với Người lao động quay trở lại thị trường lao động quy định tại Điều 8 Chương III Quyết định 08/2022/QĐ-TTg đơn vị sử dụng lao động lập danh sách người lao động (Mẫu số 03 ban hành kèm theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg). Thời hạn nộp hồ sơ: trước ngày 15 hàng tháng. Chậm nhất đến hết ngày 15/8/2022

Danh sách Người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà, đơn vị gửi cơ quan BHXH nơi quản lý thu BHXH qua giao dịch điện tử hoặc Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam, Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc gửi hồ sơ giấy qua dịch vụ bưu chính, đồng thời gửi file dữ liệu qua địa chỉ email hoặc **** của chuyên quản thu quản lý đơn vị.
- Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được mẫu số 02, mẫu số 03 của đơn vị, cơ quan BHXH đang quản lý sẽ xác nhận việc tham gia BHXH bắt buộc của người lao động, chuyển trả cho đơn vị theo hình thức đơn vị đã nộp cho cơ quan BHXH.
- Trường hợp danh sách đơn vị không khớp đúng so với dữ liệu cơ quan BHXH đang quản lý thì cơ quan BHXH trả lại danh sách kèm phiếu hướng dẫn gửi cho đơn vị để bổ sung, hoàn chỉnh và nộp lại kịp thời.
Nếu đơn vị thực hiện lập hồ sơ không đúng đối tượng theo quy định, chậm trễ hồ sơ làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động thì phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top