Bài tập chương 4: Phương pháp tài khoản kế toán

Trần Phương Anh

New Member
Hội viên mới
Hãy nêu nội dung kinh tế của các định khoản sau:
Nợ TK” hàng hoá”: 70.000
Nợ TK” thuế GTGT đầu vào được khấu trừ”: 7.000
Có TK “ phải trả người bán” :77.000
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top