Xử lý tình huống hao hụt. Cả nhà giúp em với ạ

QAP

New Member
Hội viên mới
mua 1000kg bột mì với đơn giá 2.200 đ, chưa có thuế GTGT. Giao cho đơn vị vận chuyển về với giá 100.000đ. Khi về nhập kho chỉ còn 995kg, đơn vị đã nhập kho được biết hao hụt cho phép là 0,3%. Xử lý tình huống trên.
 

TrangNNK

New Member
Hội viên mới
Mình thấy nội dung này có hướng dẫn trong Thông tư 200/2014/TT-BTC, bạn refer đến mục này
Tài khoản 138 - Phải thu khác
3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu

Quan điểm của mình sau khi đọc hướng dẫn thì hạch toán như này:
Phần hao hụt trong định mức là 3kg hạch toán: Nợ TK 632/Có TK 152/156
Phần hao hụt ngoài định mức là 2kg hạch toán: Nợ TK1388 (Đơn vị vận chuyển)/ Có TK152/156
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top