Xin hướng dẫn lệnh đếm ngược khi click vào 1 thao tác

Văn Hữu Hải

New Member
Hội viên mới
Mình có 1 Form, trên form có nhiều subform và các công thức tính toán, 1 nút lệnh khóa form và ghi dữ liệu. Khi mình click vào nút KHÓA thì các công thức tính toán trên form và sub chưa chạy xong dẫn đến ghi sai dữ liệu. Các cao nhân cho mình xin câu lệnh khi click vào chữ KHÓA thì đếm ngược 5s rồi mới bắt đầu thi hành lênh KHÓA không
 

Văn Hữu Hải

New Member
Hội viên mới
khi click vào lệnh KHÓA thì nó thực hiện đếm 5s chứ không phải cả form. Hiện tại mình kích vào KHÓA thì toàn bộ dữ liệu trên form chưa kịp refresh thì nó nằm ở đó chứ không tính toán, vấn đề do thao tác người làm quá nhanh, mọi người có cách sử lí nào khi kích vào nút lệnh KHÓA mà Form chưa refresh xong thì tiếp tục xong rồi mới thực hiện lệnh Khóa không
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top