Tỷ giá thực tế

hong_an

New Member
Hội viên mới
anh chị ơi tỷ giá thực tế lúc phát sinh nghiệp vụ và tỉ giá thực tế lúc xuất ngoại tệ khác gì nhau ạ, phân biệt nó như thế nào ạ:chetroi:
 
Ðề: Tỷ giá thực tế

Mình học thì như nì, ko chắc lắm,hihi
Khi phát sinh tăng 1 khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ ghi theo TỶ GIÁ THỰC TẾ
còn ghi khi giảm khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ thì ghi theo TỶ GIÁ GHI SỐ ( FIFO, LIFO, ĐÍCH DANH, BÌNH QUÂN)
ngoại trừ khoản phải thu, phải trả có gốc ngoại tệ thì theo dõi theo tỷ giá thực tế đích danh
 
Ðề: Tỷ giá thực tế

Phân biệt đơn giản thôi. Bạn lấy một ví dụ đơn giản để hiểu nhé. Công ty bạn nhập mua một dây truyền thiết bị ở nước ngoài vể với giá 500.000 USD. Lúc hàng hóa về tới chng ty, bên khách hàng họ giao hóa đơn cho mình, đã có tờ khai hải quan. ĐƠn bị bạn ghi nhận theo tỷ giá thực tế tại ngày nhận hàng. ví dụ tỷ giá ngày nhận là 20.732 tuy nhiên bạn chưa thanh toán luôn số tiền này cho bên khách hàng.
Bạn ghi nhận
Nợ TK 211 10.336.000
Có TK 131 10.336.000
Tới 2 tháng sau, bạn mói thanh toán. Lúc này, bạn vẫn thanh toán 500.000 USD cho khách hàng, nhưng tỷ giá thực tế tại ngày giao dịch lại là 20.828 nghĩa là bạn đang bị lỗ tỷ giá so với lúc đầu. Hạch toán
Nợ TK 131 10.336.000
Nợ TK 413 48.000
Có TK 112.2 10.414.000
Vậy tỷ giá thực tế tại ngày phát sinh nghiệp vụ là tỷ giá ghi nhận nợ. TỶ giá thực tế tại ngày thanh toán là tỷ giá hay là số tièn VNĐ Thực tế tương ứng mà mình phải trả để thanh toán tiền cho NCC
 
Ðề: Tỷ giá thực tế

Phân biệt đơn giản thôi. Bạn lấy một ví dụ đơn giản để hiểu nhé. Công ty bạn nhập mua một dây truyền thiết bị ở nước ngoài vể với giá 500.000 USD. Lúc hàng hóa về tới chng ty, bên khách hàng họ giao hóa đơn cho mình, đã có tờ khai hải quan. ĐƠn bị bạn ghi nhận theo tỷ giá thực tế tại ngày nhận hàng. ví dụ tỷ giá ngày nhận là 20.732 tuy nhiên bạn chưa thanh toán luôn số tiền này cho bên khách hàng.
Bạn ghi nhận
Nợ TK 211 10.336.000
Có TK 131 10.336.000
Tới 2 tháng sau, bạn mói thanh toán. Lúc này, bạn vẫn thanh toán 500.000 USD cho khách hàng, nhưng tỷ giá thực tế tại ngày giao dịch lại là 20.828 nghĩa là bạn đang bị lỗ tỷ giá so với lúc đầu. Hạch toán
Nợ TK 131 10.336.000
Nợ TK 413 48.000
Có TK 112.2 10.414.000
Vậy tỷ giá thực tế tại ngày phát sinh nghiệp vụ là tỷ giá ghi nhận nợ. TỶ giá thực tế tại ngày thanh toán là tỷ giá hay là số tièn VNĐ Thực tế tương ứng mà mình phải trả để thanh toán tiền cho NCC
Bạn ơi, cho mình hỏi cái nì vs,
chênh lệch cho vào chi phí hoặc doanh thu tài chính chứ bạn, vs lại giảm tiền tuỳ vào pp ghi sổ là gì đúng ko bạn
 
Ðề: Tỷ giá thực tế

ờ. Nhầm nhọt. Cái này phải cho vào 635 chênh lệch tỷ giá đã thực hiện. CÒn 413 là chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện. hiiiiiiiii. Srrrr
 
Ðề: Tỷ giá thực tế

hình như mình vẫn hơi lơ mơ, đề bài của mình là dùng tiền mặt VNĐ tại quỹ mua 2000USD và gửi tiền vào TK tiền gửi ngân hàng, TGTT 15.400đ/usd, yêu cầu là tính tỷ giá nhập suất ngoại tệ, tỷ giá thực tế và TGTT xuất ngoại tệ tính theo phương pháp FIFO
But sao bài giải of nó lại là: có tk 1111: 2000$.15400
Cái đó là tài khoản tiền giảm thì đề kêu tính theo fương fáp FIFO mà, trước đó có fát sinh các nghiệp vụ khác của tài khoản tiền vs tỉ giá khác sao ko dùng, sao jờ lại dùng tỉ giá hiện tại.

---------- Post added at 12:34 ---------- Previous post was at 12:29 ----------

Phân biệt đơn giản thôi. Bạn lấy một ví dụ đơn giản để hiểu nhé. Công ty bạn nhập mua một dây truyền thiết bị ở nước ngoài vể với giá 500.000 USD. Lúc hàng hóa về tới chng ty, bên khách hàng họ giao hóa đơn cho mình, đã có tờ khai hải quan. ĐƠn bị bạn ghi nhận theo tỷ giá thực tế tại ngày nhận hàng. ví dụ tỷ giá ngày nhận là 20.732 tuy nhiên bạn chưa thanh toán luôn số tiền này cho bên khách hàng.
Bạn ghi nhận
Nợ TK 211 10.336.000
Có TK 131 10.336.000
Tới 2 tháng sau, bạn mói thanh toán. Lúc này, bạn vẫn thanh toán 500.000 USD cho khách hàng, nhưng tỷ giá thực tế tại ngày giao dịch lại là 20.828 nghĩa là bạn đang bị lỗ tỷ giá so với lúc đầu. Hạch toán
Nợ TK 131 10.336.000
Nợ TK 413 48.000
Có TK 112.2 10.414.000
Vậy tỷ giá thực tế tại ngày phát sinh nghiệp vụ là tỷ giá ghi nhận nợ. TỶ giá thực tế tại ngày thanh toán là tỷ giá hay là số tièn VNĐ Thực tế tương ứng mà mình phải trả để thanh toán tiền cho NCC

hình như mình vẫn hơi lơ mơ, đề bài của mình là dùng tiền mặt VNĐ tại quỹ mua 2000USD và gửi tiền vào TK tiền gửi ngân hàng, TGTT 15.400đ/usd, yêu cầu là tính tỷ giá nhập suất ngoại tệ, tỷ giá thực tế và TGTT xuất ngoại tệ tính theo phương pháp FIFO
But sao bài giải of nó lại là: có tk 1111: 2000$.15400
Cái đó là tài khoản tiền giảm thì đề kêu tính theo fương fáp FIFO mà, trước đó có fát sinh các nghiệp vụ khác của tài khoản tiền vs tỉ giá khác sao ko dùng, sao jờ lại dùng tỉ giá hiện tại.
 
Ðề: Tỷ giá thực tế

hình như mình vẫn hơi lơ mơ, đề bài của mình là dùng tiền mặt VNĐ tại quỹ mua 2000USD và gửi tiền vào TK tiền gửi ngân hàng, TGTT 15.400đ/usd, yêu cầu là tính tỷ giá nhập suất ngoại tệ, tỷ giá thực tế và TGTT xuất ngoại tệ tính theo phương pháp FIFO
But sao bài giải of nó lại là: có tk 1111: 2000$.15400
Cái đó là tài khoản tiền giảm thì đề kêu tính theo fương fáp FIFO mà, trước đó có fát sinh các nghiệp vụ khác của tài khoản tiền vs tỉ giá khác sao ko dùng, sao jờ lại dùng tỉ giá hiện tại.
.

Mình nghĩ là bài của bạn là dùng TIỀN MẶT VNĐ mua ngoại tệ gửi vào ngân hàng nên
ở đây tiền gửi bằng ngoại tệ mình tăng theo tỷ giá thực tế
còn tiền mặt VNĐ xuất ra chính là khoản tiền gửi tăng thêm nên ở đây ko phát sinh CLTG

Mong anh chị giúp đỡ ạh,
 
Ðề: Tỷ giá thực tế

Bạn có thể đọc nguyên văn cả bài ra đc không? Trả lời như thế này khá mông lung. nhưng theo ý mình hiểu câu hỏi của bạn thì như sau:
Đầu tiên các đợt trước, doanh nghiệp mình có mua nhiều ngoại tệ. ví dụ, mua ngoại tệ với như sau:
1/1/2011 mua 200 USD tỷ giá 16.000 đ
5/2/2011 mua 700 USD tỷ giá 16.320 đ;
9/4/2011 mua 2.000 USD tỷ giá 15.400 đ;
9/4/2011 gửi vào TK TGNH 2.000 USD bạn muốn hỏi là sẽ áp dụng tỷ giá nào theo FIFO đúng khônng? THực ra FIFO (FIrst in first out) là phương pháp nhập trước xuất trươc. DO vậy khi mình gửi tiền vào TGNH thì cái nào nhập trước, mình sẽ xuất trước. DO vậy, tièn gửi NH của mình sẽ như sau:
Nợ TK 112.2 2.000 x 15.400=30.800.000
Nợ TK 635 764.000
Có TK 111.2 200x16.000+700x16.320+1.100x15.400=31.564.000
Còn nếu theo Phương pháp LIFO (Last in first out) thì sẽ như sau:
Nợ TK 112.2 2.000x15.400=30.800.000
Có TK 111.2 2.000x15.400=30.800.000
 
Ðề: Tỷ giá thực tế

Bạn ơi, mình nghĩ là ở đây bài của bạn ý là xuất tiền mặt VND chứ ko phải là khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ
nên ko cần quan tâm tới pp xuất ngoại tệ đúng ko nhỉ
 
Ðề: Tỷ giá thực tế

Bạn ơi, mình nghĩ là ở đây bài của bạn ý là xuất tiền mặt VND chứ ko phải là khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ
nên ko cần quan tâm tới pp xuất ngoại tệ đúng ko nhỉ

ờ. Bạn nói mình mới nghĩ ra có thể bài toán của bạn ý chỉ là dùng tiền mặt để mua ngoại tệ ở ngân hàng. Hạch toán qu 111.2 là tài khoản trung gian thôi, nên không có chênh lệch tỷ giá là đúng ùi. hi hi. bạn svktkt giỏi ghê. :D
 
Ðề: Tỷ giá thực tế

:k4232942:
hình như mình vẫn hơi lơ mơ, đề bài của mình là dùng tiền mặt VNĐ tại quỹ mua 2000USD và gửi tiền vào TK tiền gửi ngân hàng, TGTT 15.400đ/usd, yêu cầu là tính tỷ giá nhập suất ngoại tệ, tỷ giá thực tế và TGTT xuất ngoại tệ tính theo phương pháp FIFO
But sao bài giải of nó lại là: có tk 1111: 2000$.15400
Cái đó là tài khoản tiền giảm thì đề kêu tính theo fương fáp FIFO mà, trước đó có fát sinh các nghiệp vụ khác của tài khoản tiền vs tỉ giá khác sao ko dùng, sao jờ lại dùng tỉ giá hiện tại.
nếu được bạn nên viết luôn cả đề bài sẽ có 1 số điểm bạn không chú ý vd: tiền gửi ngoại tệ tại ngân hàng chỉ có 1 khoản này thì dù LIFO hay FIFO vẫn thế . và đây chỉ là mua ngoại tệ thôi mà đã bán đâu mua thì ghi giá mua thực tế và gửi ngân hàng cũng theo giá thực tế ko liên quan tới xuất ngoại tệ ở đây. theo mình hiểu là thế ...:chetroi:
 
Ðề: Tỷ giá thực tế

có một điều mình thắc mắc, lúc thì chênh lệch tỷ giá, lãi lỗ đưa vào 635 và 515, rồi cuối năm xử lý đưa vào 413.., giờ mọi người hạch toán thẳng lỗ tỷ giá bên Nợ 413...Mình hơi bối rối chỗ này xíu....Mọi người thể help mình chứ?....
 
Ðề: Tỷ giá thực tế

có một điều mình thắc mắc, lúc thì chênh lệch tỷ giá, lãi lỗ đưa vào 635 và 515, rồi cuối năm xử lý đưa vào 413.., giờ mọi người hạch toán thẳng lỗ tỷ giá bên Nợ 413...Mình hơi bối rối chỗ này xíu....Mọi người thể help mình chứ?....
theo mình học thì bình thường nếu xuất ngoại tệ phản ánh lãi lỗ vào 635,515 còn tài khoản 413 chỉ phản ánh lúc đánh giá lại tài sản và đồng thời chuyển chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện :
nợ 636/có 413 or
nợ 413/có 515
 
Ðề: Tỷ giá thực tế

có một điều mình thắc mắc, lúc thì chênh lệch tỷ giá, lãi lỗ đưa vào 635 và 515, rồi cuối năm xử lý đưa vào 413.., giờ mọi người hạch toán thẳng lỗ tỷ giá bên Nợ 413...Mình hơi bối rối chỗ này xíu....Mọi người thể help mình chứ?....
Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ đã thực hiện cho vào 635 và 515 chưa thực hiện cho vào 413. CHênh lệch tỷ giá đã thực hiện thực chất là khoản lãi/lỗ của doanh nghiệp mình khi thực hiện xong các giao dịch mua bán, chuyển nhượng bằng ngoại tệ. Ví dụ, bạn ghi nhận nợ với công ty X 300.000 USD tỷ giá 18.000 tuy nhiên lúc USD xuống 17.234 bạn thấy lợi cho mình, mình thanh toán luôn số tiền nợ 300.000 USD. DO vậy bạn đc lợi là lãi tỷ giá, khoản này đc cho vào chênh lệch tỷ giá đã thực hiện vì bạn đã tất toán khoản nợ 300.000 USD của mình ùi. Còn chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện ví dụ như bạn đang có khoản nợ 300.000 USD với công ty X. Và tới 31/12/... bạn chưa thanh toán cho công ty đó. Và tại thời điểm này, tỷ giá liên ngân hàng là 19.000. Bạn phải thực hiện đánh giá lại tỷ giá ngoại tệ khoản mục và xuất hiện chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện. Chưa thực hiện vì sao? vì bạn thực sự chả có đồng tiền nào nhận về hay chi ra của nghiệp vụ này cả. Mình giải thích vậy, chắc bạn hiểu
 
Ðề: Tỷ giá thực tế

tỷ giá xuất ngoại tệ là TG mà ngoại tệ của đồng tiền mà bạn xuất ra, bạn nhập đồng tiền đó với TG nào thì phải xuất ra với TG ấy, nên có thể sẽ có chênh lệch về TG lúc nhập và xuất
 
Ðề: Tỷ giá thực tế

còn của mình là ' chi tiền thanh toán nợ 3000usd, tỷ giá xuất ngoại tệ là 15800, tỷ giá lúc ghi nhận nợ là 15900, tỷ giá thực tế tại thời điểm trả nợ là 16000". vậy lúc trả nợ hạch toán như thế nào đây mọi người. help!
 
Ðề: Tỷ giá thực tế

Đối với nghiệp vụ làm giảm khoản nợ phải thu, phải trả, tiền thì ghi tỷ giá xuất quỹ, còn tăng ghi tỷ giá thực tế
 
Ðề: Tỷ giá thực tế

hiểu là như thế, nhưng khi trả nợ có tỷ giá xuất ngoại tệ và tỷ giá lúc trả nợ cơ mà, vẫn lơ mơ quá
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top