Trích lập quỹ dự phòng tiền lương

Phamheu

Member
Hội viên mới
Mình chưa lập quỹ dự phòng tiền lương bao giơ,năm nay mình muốn lập thì có gí cần phải chú ý không mong các bạn giúp đỡ
 
1. Cuối năm vẫn còn nợ lương hoặc thanh toán sau thời điểm 31/03
2. Số dư trích lập không quá 17%* quỹ chi lương thực tế
3. Quỹ tiền lương thực hiện là tổng số tiền lương thực tế đã chi trả của năm quyết toán đó đến thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ quyết toán theo quy định.
4. Lỗ thì không được trích quá 17%
5. Sau 6 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính doanh nghiệp chưa sử dụng hoặc sử dụng không hết quỹ dự phòng tiền lương thì doanh nghiệp phải tính giảm chi phí của năm sau.
Bạn xem bài này: https://danketoan.com/threads/trich-lap-du-phong-quy-tien-luong-nhu-the-nao.285702/
 
1. Cuối năm vẫn còn nợ lương hoặc thanh toán sau thời điểm 31/03
2. Số dư trích lập không quá 17%* quỹ chi lương thực tế
3. Quỹ tiền lương thực hiện là tổng số tiền lương thực tế đã chi trả của năm quyết toán đó đến thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ quyết toán theo quy định.
4. Lỗ thì không được trích quá 17%
5. Sau 6 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính doanh nghiệp chưa sử dụng hoặc sử dụng không hết quỹ dự phòng tiền lương thì doanh nghiệp phải tính giảm chi phí của năm sau.
Bạn xem bài này: https://danketoan.com/threads/trich-lap-du-phong-quy-tien-luong-nhu-the-nao.285702/
Chỉ được trích lập khi công ty chưa chi trả hết tiền lương (nợ lương)
vậy khi công ty không nợ lương thì không được lập QDPTL phải ko b
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top