Trích lập dự phòng phải thu trong giao dịch kinh tế 3 bên

Anh-ho

New Member
Hội viên mới
Cho mình tham khảo ý kiến các chuyên gia trong forum về case trích lập công nợ phải thu sau với ạ:
Công ty A ký HĐ cung cấp dịch vụ cho B, sau đó A ký với nhà thầu phụ C để thực hiện 1 phần công việc mà A đã ký với B. Trong điều khoản thanh toán với C có ghi rõ: A thanh toán cho C trong 30ng sau khi nhận được tiền thanh toán tương ứng của B.

Nếu trường hợp B gặp trouble và phán sản, xấu nhất là A ko nhận được gì từ vụ phá sản này:

1/Với điều khoản thanh toán như trên thì có đồng nghĩa giải phóng A khỏi nghĩa vụ nợ phải trả C nếu B phá sản?

2/Trích lập dự phòng phải thu khó đòi B: A cần phải trích full trên số công nợ phải thu B, hay được off-set công nợ phải thu B và công nợ phải trả C phần giá trị tương ứng (do thuê C thực hiện cho B, suy luận A chỉ thiệt hại phần thực tế A tự thực hiện) để trích trên phần số dư còn lại?

Ngoại trừ nội dung ở điều khoản thanh toán này, không có bất kỳ điều khoản nào khác liên quan đến việc xử lý nợ/xóa nợ giữa các bên khi B gặp trouble.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top