tính dự phòng phải trích

chibtk

New Member
Hội viên mới
mong anh chị trong diễn đàn giúp đỡ em làm nghiệp vụ này
tính ra dự phòng phải trích cho năm tới :
- dự phòng phải thu khó đòi: 30.000
( biết đầu kỳ dự phòng phải thu khó đòi là 30.000)


qua tài liệu thì:
Nếu số dự phòng nợ phải thu khó đòi cần trích lập ở kỳ kế toán này lớn hơn số dự phòng nợ phải thu khó đòi đã trích lập ở kỳ kế toán trước chưa sử dụng hết, thì số chênh lệch lớn hơn được hạch toán vào chi phí, ghi

Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp

Có TK 139 - Dự phòng phải thu khó đòi.

2. Nếu số dự phòng phải thu khó đòi cần trích lập ở kỳ kế toán này nhỏ hơn số dự phòng phải thu khó đòi đã trích lập ở kỳ kế toán trước chưa sử dụng hết, thì số chênh lệch được hoàn nhập ghi giảm chi phí, ghi:

Nợ TK 139 - Dự phòng phải thu khó đòi

Có TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (Chi tiết hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi).

nhưng em thấy nghiệp vụ trên ko thuộc trường hợp nào cả.vậy định khoản như thế nào ạ
 
Ðề: tính dự phòng phải trích

Vì năm trước sử dụng ko hết dự phòng ko hết còn 30000, năm nay tính toán dự phòng phải trích lập 30000. Số due đầu kỳ còn đảm bảo để sử dụng nên bạn ko phải trích và hạch toán nghiệp vụ này nữa.
 
Ðề: tính dự phòng phải trích

mong anh chị trong diễn đàn giúp đỡ em làm nghiệp vụ này
tính ra dự phòng phải trích cho năm tới :
- dự phòng phải thu khó đòi: 30.000
( biết đầu kỳ dự phòng phải thu khó đòi là 30.000)


qua tài liệu thì:
Nếu số dự phòng nợ phải thu khó đòi cần trích lập ở kỳ kế toán này lớn hơn số dự phòng nợ phải thu khó đòi đã trích lập ở kỳ kế toán trước chưa sử dụng hết, thì số chênh lệch lớn hơn được hạch toán vào chi phí, ghi

Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp

Có TK 139 - Dự phòng phải thu khó đòi.

2. Nếu số dự phòng phải thu khó đòi cần trích lập ở kỳ kế toán này nhỏ hơn số dự phòng phải thu khó đòi đã trích lập ở kỳ kế toán trước chưa sử dụng hết, thì số chênh lệch được hoàn nhập ghi giảm chi phí, ghi:

Nợ TK 139 - Dự phòng phải thu khó đòi

Có TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (Chi tiết hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi).

nhưng em thấy nghiệp vụ trên ko thuộc trường hợp nào cả.vậy định khoản như thế nào ạ

hihi nghiệp vụ trên thuộc cả 2 trường hợp đó bạn. chỉ khác ở đậy là chệnh lệch bằng 0 thiu ^^
 
Ðề: tính dự phòng phải trích

vậy không phải định khoản ạ.hix
 
Ðề: tính dự phòng phải trích

nghiệp vụ này hay. ít gặp lắm. mình học hình như là chưa gặp thì phải.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top