Thuế vãng lai 2% của công trình XDCB

tuyetbac9

New Member
Hội viên mới
Mình có thắc mắc muốn hỏi các bạn ạ: Công ty mình có công trình trong cùng địa bàn tỉnh và cùng cả địa bàn huyện luôn, khi thanh toán KBNN giữ lại 2% thuế GTGT. Mình đang băn khoăn không biết số thuế này có được kê khai trên chỉ tiêu 39 của tờ khai không? Mong các bạn giúp đỡ
 

vansi200780

**Vẫn mãi yêu em**
Hội viên mới
Mình có thắc mắc muốn hỏi các bạn ạ: Công ty mình có công trình trong cùng địa bàn tỉnh và cùng cả địa bàn huyện luôn, khi thanh toán KBNN giữ lại 2% thuế GTGT. Mình đang băn khoăn không biết số thuế này có được kê khai trên chỉ tiêu 39 của tờ khai không? Mong các bạn giúp đỡ
Thuê 2 % vãng lai cho công trình xây dựng khác địa bàn tỉnh nơi công ty đăng ký , khi nộp tiền thì giữ lại sau khi cấn trừ tiền thuế thu nhập doanh nghiệp chưa nộp , ở địa bàn cùng tỉnh, huyện sao lại thứ 2 % tôi không rõ, tuy nhiên số tiền này sẽ được cấn trừ khi quyết toan thuế
 

ketoanly

Member
Hội viên mới
Mình có thắc mắc muốn hỏi các bạn ạ: Công ty mình có công trình trong cùng địa bàn tỉnh và cùng cả địa bàn huyện luôn, khi thanh toán KBNN giữ lại 2% thuế GTGT. Mình đang băn khoăn không biết số thuế này có được kê khai trên chỉ tiêu 39 của tờ khai không? Mong các bạn giúp đỡ
Theo nguyên tắc thi về kê khai thuế GTGT số liệu đưa vào chỉ tiêu [39] - Tổng số thuế GTGT đã nộp ở địa phương khác của hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng, bất động sản ngoại tỉnh.
Nội trong đề mục cũng đã thể hiện rất rõ (Phải là: Địa phương khác; Ngoại tỉnh...). Như vậy cũng có nghĩa chúng ta sẽ không thể đưa giá trị 2%/DT mà KBNN đã khấu trừ tr. hợp này vào chỉ tiêu [39].
Vậy xử lý thế nào với nội dung phát sinh này.
1. Về phía Cơ quan thuế + KBNN:
"Trường hợp người nộp thuế có công trình xây dựng, lắp đặt trong cùng địa bàn tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương nơi đóng trụ sở chính nhưng khác địa bàn quận/huyện (nhà thầu nội tỉnh): Kho bạc Nhà nước nơi ngân sách địa phương được hưởng nguồn thu thuế GTGT khấu trừ phải truyền chứng từ khấu trừ (giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước) cho cơ quan thuế đồng cấp để cơ quan thuế không hạch toán số đã nộp của người nộp thuế mà chỉ hạch toán thu vãng lai để tổng hợp lên báo cáo thu nội địa trên địa bàn; đồng thời, cơ quan thuế đồng cấp với Kho bạc Nhà nước nơi được hưởng nguồn thu thuế GTGT khấu trừ ngay sau khi nhận được chứng từ khấu trừ thuế GTGT của công trình xây dựng, lắp đặt nội tỉnh do Kho bạc Nhà nước chuyển đến, phải chuyển chứng từ cho cơ quan thuế nơi quản lý người nộp thuế để hạch toán số đã nộp cho người nộp thuế mà không tổng hợp lên báo cáo thu nội địa trên địa bàn."
Tức là trách nhiệm của cơ quan thuế sẽ theo dõi và cập nhật để giảm số phải nộp cho DN (nhưng cái này thì cũng Hên - Xui)
2. Về phía Doanh nghiệp:
- Bạn vẫn lập tờ khai thuế GTGT bình thường với 100% doanh số và số thuế phát sinh của trường hợp này (không đưa gì vào chỉ tiêu 39);
+ Nếu trong kỳ không phát sinh số thuế GTGT đầu ra phải nộp thì giá trị 2% mà KBNN đẫ khấu trừ bạn sẽ dựa vào chứng từ đã khấu trừ/đã nộp có liên quan để hạch toán trên sổ sách Nợ TK 3331 (tức là nộp thừa);
+ Nếu trong kỳ có phát sinh tiền thuế GTGT đầu ra phải nộp thì sẽ chỉ tạm nộp khi đã bù trừ với số 2% đã được KBNN khấu trừ. Đồng thời (để chắc chắn) thì có văn bản kèm hồ sơ, chứng từ liên quan đến việc đã khấu trừ/ trích nôp 2% vào KBNN để đề nghị Cơ quan thuế bù trừ giảm khoản phải nộp của DN.
Chúc bạn thành công!
 

CtyNgọc

New Member
Hội viên mới
Mình đang gặp vướng mắc trong trường hợp: người nộp thuế có công trình xây dựng, lắp đặt trong cùng địa bàn tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương nơi đóng trụ sở chính nhưng khác địa bàn quận/huyện (nhà thầu nội tỉnh). Nhờ các bạn hướng dẫn rõ giúp.
Năm 2016, 2017 khi nhận được giấy rút vốn đầu tư. Mình hạch toán như sau:
VD: Giấy rút vốn đầu tư Tháng 08/2017, Tổng số tiền là 1 tỷ, nộp thuế 20 triệu, đơn vị hưởng 980 triệu.
+ Nợ 1121, Có 131: 980
+ Nợ 1334, Có 131: 20
+ Nợ 1331, Có 1334: 20. Và mình kê khai vào chỉ tiêu 39.
Mình đã nộp lại tờ khai bổ sung T8 bỏ tiền thuế 20 triệu ở [39] và nộp bản photo giấy rút vốn cho Cục Thuế . Tờ khai T11, mình kê giảm 20 triệu vào chỉ tiêu [37]. Xin hỏi, giờ mình phải hạch toán giảm như thế nào, để khớp với số liệu trên tờ khai.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top